Kommunikaatioon painottuvat kuntoutuskurssit

 

Kurssit on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille henkilöille, joilla on aivoverenkiertohäiriön seurauksena keskivaikea tai vaikea afasia. Heidän kommunikointinsa puhumalla on vaikeutunut ja he tarvitsevat puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Sairastumisesta on kulunut vähintään 6 kk. 

 

Kurssille valitaan 8 AVH:n sairastanutta ja 8 omaista/läheistä.


Kursseille haetaan muista kursseista poiketen Kelan lomakkeella KU 102, joka palautetaan Kelan toimistoon. Liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus kurssille.

 

Kurssin kesto: 5 vrk + 5 vrk + 5 vrk

 

Kurssipaikka
Kurssiaika

Rahoitus
1. Suvituuli, Turku
18.3. - 22.3. + 10.6. - 14.6. + 9.12. - 13.12.2014

Kela 9 §, 12 §
2. Suvituuli, Turku
5.5. – 9.5.2014 + 18.8.-22.8.2014 + 9.3.-13.3.2015
Kela 9 §, 12 §
3. Suvituuli, Turku22.9.-26.9.2014 + 1.12. -5.12.2014 + 17.8-21.8.2015 Kela 9 §, 12 §