Vuorovaikutuksen avaimet

Tule mukaan vanhempainryhmään, jossa saat ensitukea kielihäiriöstä johtuviin vuorovaikutuksen pulmiin. Vanhempainryhmä tarjoaa tietoa ja taitoja, miten tavallisessa arjessa voi tukea lapsen kehitystä.

Ryhmissä on ohjaajina puheterapeutti ja psykologi. Diagnoosia tai lähetettä ei tarvita, vaan perhe voi ilmoittautua suoraan mukaan ryhmiin. Ryhmät ovat maksuttomia. Lastenhoito on järjestetty. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kuuden viikon ajan.

Suomenkieliset ryhmät kokoontuvat Turussa, Hirvensalossa. Maanhanmuuttajataustaiset ryhmät kokoontuvat Turun keskustassa.

Vanhempainryhmässä perhe saa:
• tietoa puheen- ja kielenkehityksen tukemisesta
• ideoita ja kannustusta esteettömään viestintään
• vinkkejä, keinoja ja malleja arkeen
• tilaisuuden keskustella muiden vanhempien kanssa lapsen kehityksen tukemisesta
• ymmärryksen lisääntymisen kautta voimavaroja ja vahvistusta vanhemmuuteen
• materiaalin omaan käyttöön

Ota yhteyttä ja tule mukaan!

Vuorovaikutuksen avaimet -hanke on suunnattu perheille, joissa lapsen puheen- ja kielenkehityksestä on herännyt huoli. Hanke on suunniteltu täydentämään tukijärjestelmää ja ennaltaehkäisemään ongelmien kasaantumista ja varhaista syrjäytymistä kielihäiriöisten lasten perheissä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ryhmämuotoinen varhaisen tuen toimintamalli, jossa perhe saa ensitukea kielihäiriöstä johtuviin vuorovaikutuksen pulmiin.

Toimintamallia kehitetään ja pilotoidaan Turussa 2019-2021. Hankkeen kehittämistyössä ovat mukana Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun AMK ja DaisyLadies ry.

Vanhempainryhmiin on mahdollista ilmoittautua mukaan, lastenryhmä järjestään yhteistyössä päiväkotien kanssa.