Kansallinen aivoterveysohjelma

Näiltä sivuilta löydät Aivoliiton käynnistämän kansallisen aivoterveysohjelman valmistelun materiaalia. Valmistelu aloitettiin syksyllä 2021 ja kevään 2022 aikana eri tieteenalojen asiantuntijat kokoontuivat kolmessa ikäkausiryhmässä (lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyvät) kokoamaan yhteistä näkemystä aivoterveydestä ja siihen vaikuttavista suojaavista tekijöistä. Niiden pohjalta muodostettiin tämän ohjelman mitattavat vaikuttavuus- ja vaikutustavoitteet.

Kunkin ikäryhmän kohdalla listattiin vaikutustavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä, jotka osaltaan suuntaavat toimenpiteitä. Kokoava työryhmä työsti näitä tavoitteita eteenpäin keväällä ja syksyllä 2022, ja kirjoitti tarkemmin niiden yhteyksistä aivoterveyteen dokumentissa, joka löytyy näiltä sivuilta. Taustadokumentin tiivistelmät on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi. Vaikutustavoitteiden saavuttamisen mittaukseen käyttökelpoisia mittareita kootaan yhdessä QSA Oy:n edustajien sekä Itä-Suomen Yliopiston kanssa. Ohjelman toimeenpanokausi on 2023–2029.

Loppuvuodesta 2022 toimeenpanoa koordinoivat tahot ovat kokoontuneet suunnittelemaan vuoden 2023 toimeenpanoa, joka liittyy ensimmäiseen tavoitteeseen eli Aivoterveys- ja aivosairausymmärrys sekä aivojen hyvinvoinnin arvostus on vahvistunut. Työ jatkuu vuoden 2023 alussa, jolloin tarkennetaan ikäryhmäkohtaisesti relevantit aivoterveyden koulutus- ja tiedotuskohteet ja sen mukaisesti koulutuksen tarkennettu sisältö. Koulutus ja tiedotus jatkuu koko ohjelman ajan. Ohjelman toimeenpanoon haetaan yhteistyökumppaneita ja toteuttajia eri tahoilta. Keväällä laaditaan myös toimeenpanosuunnitelma kolmen muun tavoitteen osalta vuosille 2024–2029.

Kansallinen aivoterveysohjelma, raportti

Kansallinen aivoterveysohjelma -tiivistelmät