Kansallinen aivoterveysohjelma

Näiltä sivuilta löydät Aivoliiton käynnistämän ja koordinoiman kansallisen aivoterveysohjelman materiaalia.

Valmistelu aloitettiin Aivoliitossa syksyllä 2021. Kevään 2022 aikana eri tieteenalojen asiantuntijat kokoontuivat kolmessa ikäkausiryhmässä (lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyvät) ja muodostivat yhteistä näkemystä aivoterveydestä ja siihen vaikuttavista suojaavista tekijöistä. Näiden pohjalta muodostettiin tämän ohjelman mitattavat vaikuttavuus-ja vaikutustavoitteet.

Kunkin ikäryhmän kohdalla listattiin vaikutustavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä, jotka osaltaan suuntaavat toimenpiteitä. Kokoava työryhmä työsti näitä tavoitteita eteenpäin kevään ja syksyn 2022 aikana. Ryhmä ja kirjoitti tarkemmin vaikutustavoitteiden yhteyksistä aivoterveyteen taustadokumentissa.Taustadokumentin tiivistelmät on käännetty myösruotsiksijaenglanniksi. Vaikutustavoitteiden saavuttamisen mittaukseen käyttökelpoisia mittareita kootaan yhdessä QSA Oy:n edustajien sekä Itä-Suomen Yliopiston kanssa. Ohjelman toimeenpanokausi on 2023–2029.

Helmikuu 2023 – Ohjelman toimeenpanoa rakennetaan yhdessä

STEA:n avustuspäätöksen mukaisesti ohjelmapäällikkö ja -koordinaattori aloittivat työnsä helmikuun alussa. Ohjelman toimeenpanoa Aivoliiton kanssa koordinoivat tahot ovat

Meneillään on vuoden 2023 toimeenpanon suunnittelu tavoitteen Aivoterveys-ja aivosairausymmärrys sekä aivojen hyvinvoinnin arvostus on vahvistunut osalta.Tämä sisältää muun muassa koulutusten suunnittelua ja yhteistyötä koulutusten osalta eri tahojen kanssa sekä ohjelmaviestintää. Koko ohjelmakauden toimeenpanosuunnitelma valmistuu tämän kevään aikana.

STEA on myöntänyt hankeavustuksen kansallisen aivoterveysohjelman toimeenpanon koordinointiin ja käynnistämiseen vuosille 2023–2025.

Kansallinen aivoterveysohjelma, raportti

Kansallinen aivoterveysohjelma -tiivistelmät