Tavoitteet

Aivoliiton tavoitteena on, että Suomessa yhä harvempi sairastuu aivoverenkiertohäiriöihin (AVH) ja kaikki AVH:n sairastaneet sekä kehityksellinen kielihäiriö -diagnoosin saaneet ovat laadukkaan ja ammattitaitoisen tuen piirissä. Lisäksi kehityksellinen kielihäiriö tunnistetaan mahdollisimman varhain.

Tavoitteet 2020

 • AVH:n sairastaneiden määrä ei kasva
 • AVH-sairastaneen hoitoketju on katkeamaton asuinpaikasta ja iästä riippumatta
 • Aivoinfarktin käypä hoito -suositus on käytössä
 • Henkilöt, joilla on afasia, voivat toimia täysivaltaisina ja ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa
 • AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan
 • Kehityksellinen kielihäiriö tunnistetaan – Käypä hoito -suositus on käytössä koko elinkaaren ajalle
 • Henkilöt, joilla on kehityksellinen kielihäiriö, ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa
 • Kohderyhmiemme perustuslailliset oikeudet toteutuvat
 • Liitto tavoittaa 25 % sairastuneista/diagnoosin piirissä olevista
 • 5 000 aktiivista vapaaehtoistoimijaa
 • Liiton talous on vakaa
 • Työntekijöinä pätevät ammattilaiset
 • Haluttu työnantaja
 • Tunnettu toimija
 • Arvostettu yhteistyökumppani

Aiheeseen liittyvät