Tavoitteet

Aivoliiton tavoitteena on, että Suomessa yhä harvempi sairastuu aivoverenkiertohäiriöihin (AVH) ja kaikki AVH:n sairastaneet sekä kehityksellinen kielihäiriö -diagnoosin saaneet ovat laadukkaan ja ammattitaitoisen tuen piirissä. Lisäksi kehityksellinen kielihäiriö tunnistetaan mahdollisimman varhain.

Tavoitteet 2024

  • AVH:n sairastaneiden määrä ei kasva
  • AVH:n hoitopolku on katkeamaton
  • Henkilöt, joilla on afasia tai kehityksellinen kielihäiriö, voivat toimia täysivaltaisina ja
    ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa
  • AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan
  • Kehityksellinen kielihäiriö tunnistetaan
  • Liiton talous on vakaa
  • Työntekijöinä pätevät ammattilaiset, haluttu työnantaja ja arvostettu yhteistyökumppani
  • Tunnettu toimija

Tulosta

 

Aiheeseen liittyvät