Nuortenohjaaja palveluasumisen yksikköön

Haemme nuortenohjaajaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten palveluasumisen yksikköön Turun Hirvensaloon.

Turun Nuortentalo on ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö, joka on osa Aivoliitto ry:n omistamaa Aivoliiton palvelut oy:n palvelukokonaisuutta.

Yksikössämme asuu 10 nuorta omissa asunnoissaan ja he saavat tukea ympärivuorokautisesti.

Työ on kolmivuorotyötä ja yksikkömme on aina avoinna.

Odotamme sinulta positiivista työotetta, tiimityöskentelytaitoja ja kiinnostusta nuorten auttamistyöhön.

Työ pitää sisällään nuorten ohjaustyötä, omaohjaajatyötä sekä tiimi- ja verkostotyötä.

Työ keskittyy nuorten päivätoiminnan tukemiseen, nuorten aktivointiin, arjen ja elämänhallinnan sekä sosiaalisten taitojen tukemiseen. Autamme nuoria myös heidän talous- ja vapaa-ajan asioissaan.

Toivomme, että sinulla on joko sosionomin tai toimintaterapeutin koulutus. Myös muut koulutukset huomioidaan. Eduksesi katsotaan, jos sinulla on aikaisempaa kokemusta erityisnuorten parissa työskentelystä. Eduksi katsotaan myös nepsy-valmentajan koulutus ja/tai lääkelupakoulutus ja/tai hygieniapassi ja/tai EA-taidot.

Työ on kokoaikaista ja kyseessä on vakituinen työsuhde.

Palkkaus yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukaisesti.

Hakemukset ja lisätiedot:
Anne Ingman, aluepäällikkö, Aivoliiton palvelut oy / Nuortentalo Turku
p. 050 442 00 92, Enable JavaScript to view protected content.

Aivoliiton palvelut oy, Turun Nuortentalo, tarjoaa asiantuntevia ja luotettavia asumis- ja avopalveluita neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaaville lapsille, nuorille ja perheille Turun seudulla. Palveluiden lähtökohtana on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Tuemme asiakkaan arkea ja elämänhallintaa, omien vahvuuksien sekä voimavarojen löytämistä ja hyödyntämistä eri elämänalueilla sekä itsetunnon ja positiivisen minäkuvan muodostumista. Aivoliitto-yhteisön pidemmän aikavälin tavoite on, että kaikki Suomessa asuvat voivat elää mielekästä ja merkityksellistä elämää - mahdollisesta diagnoosista, vammasta tai sairaudesta huolimatta.