Luentolyhennelmät

Aivoliitto julkaisee koulutusten luentolyhennelmät niiden luennoitsijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan sähköiseen julkaisuun.