Aivoliiton antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot


Tiedotteet 2017


Lausunnot ja kannanotot 2017Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto asetuksesta ensihoitopalvelusta sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutoksista. Kevät 2017. 

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto valinnanvapauslaista. 22.3.2017.

Duodecim: Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. 24.3.2017.  

Sosiaali- ja terveysministeriö: Aivoliitto ry:n kannanotto erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä. 11.4.2017. 

Kuntoutuksen uudistamiskomitea: kirjallinen kannanotto lasten ja nuorten kuntoutuksen osalta erityisesti kielellisen erityisvaikeuden näkökulmasta. 9.5.2017. 

Kuntoutuksen uudistamiskomitea: Kannanotto AVH-kuntoutuksesta. 9.5.2017. 

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto asetusluonnoksesta koskien erikoissairaanhoidon työnjakoa ja keskittämistä (STM037:00/2017). 9.6.2017. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointi-suunnitelma. 19.5.2017. 

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto järjestökuulemistilaisuudessa: YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelu. 21.6.2017. 

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta. 17.7.2017. 

Yhteispohjoismainen kannanotto afasiakuntoutuksen puolesta 28.8.2017. Duodecim: Käypä hoito -suositus Aivovammat. 3.9.2017. 

Yhteistyöverkostojen antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2017


Sosiaali- ja terveysministeriö: Kannanotto hallituksen esitykseen alkoholilain kokonaisuudistukseksi 22.11.2016. 

Tarttumattomien sairauksien verkosto: hallituksen alkoholilakiesitys merkittävä riski kansanterveydelle ja kansantaloudelle. 9.1.2017.

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto hallituksen esityksestä alkoholilain kokonaisuudistukseksi. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. 16.1.2017. 


Hallitus: Kannanotto: Eläkkeensaajan asumistuki ei ole säästökohde. Vammaisfoorumi. 20.3.2017. 


Lausunto asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Vammaisfoorumi. 20.3.2017. 


Sosiaali- ja terveysministeriö: Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Kevät 2017. 


Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto luonnoksesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisiksi perusteiksi. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Kevät 2017. 


Lausunto lakiluonnoksesta vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista. Vammaisfoorumi 6.7.2017. 


Lausunnot, tiedotteet ja kannanotot 2016
Yhteistyötahojen raportit

14.2.2014 Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytysten kehittämistyöryhmän raportti