Aivoliiton antamat lausunnot, tiedotteet ja kannanotot

9.1.2017 Tarttumattomien sairauksien verkosto: hallituksen alkoholilakiesitys merkittävä riski kansanterveydelle ja kansantaloudelle

31.10.2016 Yli neljän tuhannen suomalaisen verenpaine mitattiin viikossa

16.3.2016 Yli puolet palaa työelämään aivoverenkiertohäiriön jälkeen

14.3.2016 Pysyvä hoitosuhde on avain hyvään elämään

15.2.2016 Kansainvälinen palkinto Aivoliiton ja Yksi elämä -terveystalkoiden verenpainekampanjalle

12.10.2015 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

8.9.2015 Neuropsykologeja tarvitaan lisää

8.9.2015 Tätä ei kunnissa tiedetä: kuntoutus on halpaa

21.1.2015 Olematon kuntoutus syö AVH-akuuttihoidon hyötyjä

18.12.2014 Puhevammaisten palvelut vaarassa loppua

10.10.2014 Pohjoismainen afasiapäivä

16.6.2014 Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta, koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

26.5.2014 Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esitys

9.5.2014 Aivoliiton lausunto liikuntalakiesityksestä: Järjestöjen liikunarahoitus turvattava.

7.5.2014 Superin, Tehyn ja Yksi elämä -järjestöjen kannanotto terveyspolitiikan parantamisesta

16.4.2014 Kansainvälisen AVH-päivän 10.5. -tiedote: Kun hätä näyttää aivoinfarktilta, soita 112

10.2.2014 Kun hätä on tämän näköinen, soita 112Yhteistyötahojen raportit

14.2.2014 Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytysten kehittämistyöryhmän raportti