Arjen vinkit vanhemmille -projekti (2016–2018)

Lapsen kielenkehityksen, oppimisen ja motorisen kehityksen tueksi, kun lapsella on kielellinen erityisvaikeus ja/tai haasteita oppimisessa.

Projektin kohderyhmänä on perheet joiden alle kouluikäisellä lapsella on kielellinen erityisvaikeus  ja alakouluikäiset lapset, joilla on kielellinen erityisvaikeus ja oppimisvaikeuksia.

Projektin tavoitteena on että vanhemmat tuntevat keinoja tukea lapsensa kielenkehitystä ja oppimista perheen arjessa sekä osaavat käyttää näitä keinoja ja ymmärtävät niiden käytön merkityksen, kun lapsella on kielellinen erityisvaikeus ja/tai oppimisvaikeuksia.

Lisäksi:

• Erityislasten vanhemmuutta tuetaan ja koko perheen osallisuutta vahvistetaan

• Vanhemmilla on keinoja tukea kotona lastaan hänen oppimispolullaan alakouluiässä. 

• Lapsen osallisuus ja vuorovaikutus perheen yhteisissä toiminnoissa lisääntyy. 

• Perheet jakavat keskenään arjen hyviä käytänteitä ja vinkkejä lapsen kielenkehityksen ja motorisen kehityksen tueksi.

Toiminnat:

• Toiminnallisia  tilaisuuksia, Vinkkipäiviä vanhemmille eri puolella Suomea.

• Ohjattuja keskusteluryhmiä vanhemmille verkossa: Puhetta-chat Tukinet-alustalla.

• Arjen vinkit vanhemmille: suljettu Facebook keskusteluryhmä vanhemmille

Arjen vinkit vanhemmille -verkkosivusto. Tietoa ja vinkkejä lapsen kielenkehityksen, motorisen kehityksen ja vanhemmuuden tueksi.


Arjen vinkit vanhemmille -vinkkipäivät, syksy 2017

1. Hämeenlinna lauantaina 2.9.2017 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille)

2. Kajaani lauantaina 23.9.2017 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille)

3. Oulu sunnuntai 24.9.2017 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille)

4. Porvoo lauantaina 7.10.2016 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille)

5. Turku lauantaina 28.10.2017 (HUOM. alakouluikäisten lasten vanhemmille)

6. Rauma lauantaina 29.11.2017 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille)

7. Tampere lauantai 8.11.2017 (HUOM. alakouluikäisten lasten vanhemmille)

8. Joensuu lauantaina 18.11.2017 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille)