Opetus- ja ohjauspalvelut 

Aivoliiton tulkkikeskus tarjoaa autismi- ja kommunikaatio-ohjausta Varsinais-Suomen alueella. Ohjauksen tai opetuksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnainen palvelu. Suosituksen kommunikaatio-opetuksesta tai -ohjauksesta voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, esimerkiksi puheterapeutti tai muu asiantuntija. Opetus ja ohjaus ovat saajalle maksuttomia.


Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjauksen tavoitteena on, että kommunikaation erityisryhmään kuuluvalla ja hänen lähipiirillään on käytössään yhteinen kommunikointikeino. Lähipiiriin voivat kuulua esimerkiksi omaiset, päiväkoti- tai asumisyksikön henkilökunta, henkilökohtainen avustaja jne.

Käytännössä palvelu on:

  • viittomien opetusta (tukiviittomat, viitottu puhe, viittomakieli)
  • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen ohjausta (esim. kansio, kuvat)

Aivoliiton tulkkikeskus tarjoaa myös tilauskoulutuksia sekä ryhmämuotoista viittomaopetusta perheille.

 

Autismiohjaus

Autismiohjaus on tarkoitettu autismin kirjon henkilöille ja heidän lähipiirilleen. Lähipiiriin voivat kuulua esimerkiksi omaiset, koulun tai asumisyksikön henkilökunta, henkilökohtainen avustaja, jne. Tavoitteena on muun muassa edistää autismin kirjon henkilön itsenäiseen elämään liittyviä selviytymistaitoja tai tukea vanhempia kasvatuksessa ja arjen toiminnoissa. 

Ohjausta voidaan toteuttaa henkilön eri toimintaympäristöissä, esimerkiksi kotona, päiväkodissa tai koulussa. Yhteistyö perheiden ja erityistyöntekijöiden kanssa on tärkeää. Ohjauksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi.

Aivoliiton tulkkikeskus tarjoaa autismiohjauksen koulutuspalveluita myös työyhteisöille, kuten erityiskouluille ja päiväkodeille.


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.