Sanat sekaisin

SANAT SEKAISIN? - kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä

(Toim.) Timo Ahonen - Tiina Siiskonen - Tuija Aro


Yli 250 sivua konkreettisia vihjeitä ja työvälineitä erityisesti koulun alkuvaiheen opettajille. Kirja on hyödyllinen tietolähde myös kielihäiriöisten lasten vanhemmille ja kaikille näiden lasten parissa työskenteleville.

Teos on osa kolmiosaista sarjaa, jossa tarkastellaan kielellisten vaikeuksien ilmenemistä varhaislapsuudesta nuoruusikään ja aikuistumiseen saakka. Pääpaino tutkimustiedossa ja kokemuksiin perustuvassa tiedossa arjen, opetuksen ja kuntoutuksen tueksi.

Paino (g): 592

Hinta: 33,00 €


Takaisin