Aivoliitto on mukana terveystalkoissa

Yksi elämä -terveystalkoiden tavoitteena on terveempi Suomi. Käytännössä Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto työskentelevät yhdessä

  • tukeakseen terveyttä läpi elämän,
  • ehkäistäkseen valtimosairauksia ja edistääkseen niiden varhaista diagnosointia ja
  • sisällyttääkseen kuntoutuksen ja vertaistuen osaksi hyvää hoitoa.

Yksi elämä -terveystalkoita toteutetaan vuosina 2012–2017 ja niitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Kokonaisuuteen kuuluu useita eri kohderyhmille suunnattuja osahankkeita.

Tällä sivulla keromme lyhyesti Aivoliiton hankkeista, niiden kohderyhmistä ja tavoitteista. Alla olevan luettelon linkeistä pääse hankkeiden omille sivuille.

Aivoliitto on mukana seuraavissa hankkeissa:

Kun hätä on tämän näköinen, soita 112

Kun aivoverenkiertohäiriö tai sydäninfarkti iskee, on kiire hoitoon ja oikea tapa toimia on välitön soitto hätänumeroon 112. Hankkeessa autamme ihmisiä tunnistamaan oireet ja toimimaan oikein. 112-viestiä levittävät yhdessä Aivoliitto, Sydänliitto ja Diabetesliitto.

Lue lisää kampanjasivultamme: www.aivoliitto.fi/112.

Pieni Päätös Päivässä

Pieni Päätös Päivässä -verkkopalvelulla haluamme kannustaa ihmisiä tekemään asioita, jotka saavat juuri hänet voimaan hieman paremmin.

Onnellisuus ei välttämättä synny itsensä ruoskimisesta, vaan konkreettisten, itselle mahdolliselta tuntuvien tavoitteiden toteuttamisesta. 

Elämänmuutos on prosessi ja verkkopalvelu tarjoaa vertaistukea uudella tavalla sitä harkitseville tai jo  toteuttaville ihmisille. 

Palvelu jakautuu kolmeen osaan:

  • Tarinat-osiossa kävijä voi helposti kertoa viimeisimmästä onnistumisestaan tai epäonnistumisestaan. Tavoitteena on muuttaa epäonnistumiset onnistumisiksi tsemppareiden kommenttien avulla. Onnistujista puolestaan toivotaan uusia tsemppareita palveluun.  • Faktat-osiosta löytyy tiiviiksi pakattua tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista.
  • Blogissamme voi selata toimituksemme kirjoittamia, jatkuvasti päivittyviä artikkeleja. Artikkelit pyrkivät olemaan paitsi innostavia, myös hauskoja ja viihdyttäviä. Kirjoittajat eivät ole terveysguruja, vaan  itsekin pienten päätöstensä kanssa painiskelevia tavallisia ihmisiä.
Pieni Päätös Päivässä -palvelua rakentavat Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton lisäksi Hammaslääkäriliitto, Suomen Mielenterveysseura ja Syöpäjärjestöt.

Tunne pulssisi

Aivoinfarktin syyksi paljastuu melko usein hoitamaton sydämen rytmihäiriö, eteisvärinä. Infarkti saa alkunsa, kun huonosti toimivien sydämen eteisiin pääsee syntymään verihyytymiä, jotka saattavat kulkeutua aivoihin. Eteisvärinä on usien oireeton, mutta sen voi havaita epäsäännöllisestä pulssista.

Aivoliitto ja Sydänliitto pyrkivät yhdessä siihen, että eteisvärinät havaittaisiin ja hoidettaisiin ajoissa ennen aivoinfarktin syntymistä.

Tunne pulssisi kannustaakin erityisesti yli 60-vuotiaita kansalaisia tunnustelemaan pulssiaan säännöllisesti ja hakeutumaan hoitoon havaitessaan sydämensä sykkeessä epäsäännöllisyyttä. 

Terveydenhoitoalan ammattilaisille tarjoamme tietoa ja työkaluja ottaa pulssin tunnustelu osaksi asiakastyötään.

Tunne pulssisi -verkkosivusto palvelee sekä tavallisia kansalaisia että ammattilaisia.

Korvaamaton kovalevy

Korvaamaton kovalevy on Aivoliiton laajin Yksi elämä -hanke. Pääteemojamme ovat aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisy ja jokamiehen ja -naisen aivoterveyden avaimet

Haluamme antaa ihmisille keinoja ja tietoa oman aivoterveyden edistämiseen keskellä arkea. Valotamme eri näkökulmista yleisesti terveelliseksi tunnettujen elämäntapojen erityisiä vaikutuksia aivojen terveyteen. Tietoa kokoamme Aivoliiton verkkosivuston aivoterveysosioon.

Kerromme myös aivoverenkiertohäiriöiden (AVH) riskitekijöistä ja sairastumisen ennaltaehkäisyn keinoista.

AVH:n ennaltaehkäisyssä painotamme verenpaineen vaikutusta aivoihin. Verenpaine on AVH:n tärkein riskitekijä, johon voi itse vaikuttaa. Lue lisää kampanjasivutoltamme: www.korvaamatonkovalevy.fi.

Lisäksi pyrimme siihen, että AVH:n sairastaneet saavat parhaan mahdollisen hoidon ja kuntoutuksen sekä pääsevät vertaituen piiriin.

AVH-kuntoutuksen seurantatutkimus


Vuosina 2006–2009 toteutettu tutkimus osoitti, että aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneiden kuntoutuksessa on huomattavaa vaihtelua maamme eri alueiden välillä. Vuonna 2015 toteutettiin tutkimuksen seuranta ja sen loppuraportti valmistui keväällä 2016 ja julkaistiin Aivoliiton julkaisusarjassa.

Lue lisää AVH-kuntoutustutkimuksesta.

Yksi elämä liikkuu ja liikuttaa

Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton liikuntatyöntekijät järjestävät koulutuksia ja tuottavat materiaalia liittojen paikallisyhdistysten tueksi. Yhteistyötä tehdään tärkeiden kumppaneidemme, kuten esimerkiksi Soveltava Liikunta Soveli ry:n ja Ikäinstituutin kanssa.

Lue lisää Yksi elämän yhdistyksille suunnatusta liikuntatoiminnasta.

Aivovoimaa – liikuntaneuvonnan työkaluja

Aivovoimaa on Aivoliiton Yksi elämä -hanke, joka tarjoaa ammattilaisille selkeää teksti- ja kuvamateriaalia liikuntaneuvonnan tueksi. Materiaaleilla vaikutamme osaltamme siihen, että kommunikoinnin vaikeudet eivät olisi este liikuntaneuvontaan osallistumiselle.

Tutustu  Aivovoimaa -liikuntaneuvonnan työkaluja -materiaaleihin.

Vertaistuki osaksi hyvää arkea

Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto tarjoavat yhdessä vertaistukitoiminnassa oleville laadukasta koulutusta. Lisäksi tarjoamme tukea vertaistukihenkilöiden omaan jaksamiseen ja osaamiseen vertaistoiminnassa

Tavoitteenamme on myös luoda aitoa kumppanuutta yhdistysväen ja virallisen hoitoketjun välille niin, että vertaistoiminta on osa hoito- ja kuntoutusketjua. Tahdomme, että vertaistoiminta on helposti tavoitettavaa ja arvostettua toimintaa. 

Lue lisää vertaistuesta Aivoliiton verkkosivulta tai Yksi elämä -sivustolta.

Tulppa-avokuntoutusohjelma

Tulppa-avokuntoutusohjelmalla pyritään vähentämään valtimotaudin vaaratekijöitä elintapaohjauksella. Lisäksi huolehditaan sairastuneiden henkisestä hyvinvoinnista.

Ryhmämuotoinen avokuntoutus on tarkoitettu kaikille valtimotaudin riskissä oleville tai sitä sairastaville, esimerkiksi tyypin 2 diabeetikoille, aivoverenkiertohäiriön sairastaneille tai sepelvaltimotautipotilaille.

Ohjelma sisältää tietoa valtimotautien vaaratekijöistä ja niihin vaikuttamisesta, lääkehoidosta, ravinnosta, liikunnasta, mielialatekijöistä, kivunhoidosta, oireiden tarkkailusta ja hätätilanteista. Kuntoutujakohtaiseen tavoitteiden asetteluun ja tulosten seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Tulppa-avokuntoutusryhmien vetäjinä ovat terveyden- tai sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja vertaisohjaaja. Kuntoutujien apuna on myös Tulppa-ryhmäläisen työkirja.

Liikkuva skidi – ohjausmateriaalia vuorovaikutuksen tueksi ryhmissä

Liikkuva skidi -projektilla parannetaan kielihäiriöisten lasten pärjäämistä liikunta- ja harrasteryhmissä. Projektissa valmistamme ohjausmateriaalipaketin, joka sisältää tietoa, vinkkejä sekä valmista kuva- ja videomateriaalia käytettäväksi lapsiryhmien ohjaamisessa.

Lapselle, jolla on kielellinen erityisvaikeus, liikunnalliseen harrastusryhmään osallistuminen ilman tukikeinoja voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Tällaisessa tilanteessa lapsi jää vaille onnistuneita ryhmäkokemuksia, vuorovaikutustaitojen harjoittelua sekä kokonaiskehitystä tukevaa liikuntaa.

Liikkuva skidi -materiaali auttaa liikunta- ja harrasteryhmien ohjaajia huomioimaan kielihäiriöisten lasten erityistarpeet ja tukee näin näiden lasten osallistumista ryhmiin. Materiaali soveltuu käytettäväksi myös esimerkiksi muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien lasten kanssa.Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.