Siirry sisältöön

Vasemman puolen huomiointia eli neglectiä voidaan kuntouttaa

3.3.2023
Vasemman puolen huomiointia eli neglectiä voidaan kuntouttaa

Neglect-oiretta voidaan lievittää moniammatillisella kuntoutuksella ja omaisten ohjaamisella. Lisäksi voidaan opetella korvaavia toimintatapoja.

Neglect-oire eli huomiotta jääminen on tarkkaavuuden suuntaamisen neuropsykologinen häiriö, joka tarkoittaa kyvyttömyyttä havaita aivovaurioon nähden vastakkaisen puolen ärsykkeitä ympäristössä tai omassa kehossa. Neglect on seurausta tarkkaavuuden säätelystä vastaavien laajojen hermoverkostojen osien vaurioista.

Oirekuvaan liittyy tavallisesti myös muita neuropsykologisia ja neurologisia liitännäisoireita, kuten näkökenttä- tai tuntopuutoksia, raajahalvausta, suuntien tai ulotteisuuden havaitsemisen vaikeutta sekä sairauden tiedostamisen vaikeutta. Oire on yleisempi oikean aivopuoliskon verenkiertohäiriön jälkeen, ja ilmenee täten tyypillisimmin vasemman puolen havaintokentän tai kehon osittain tai kokonaan huomiotta jäämisenä.

Keskimäärin oiretta ilmenee 43 %:lla oikean aivopuoliskon verenkiertohäiriön sairastaneista. Vasemman puolen aivoverenkiertohäiriöstä puolestaan voi seurata oikean puolen huomiotta jäämistä. Tässä artikkelissa keskitytään vasemman puolen huomiotta jäämiseen, joten jatkossa aivovaurion vastakkaisella puolella tarkoitetaan vasenta toimintatilaa.

Uusia tutkimusmenetelmiä

Vaikka neglectistä kärsivän henkilön aistit toimivat normaalisti, vaurion vastakkaiselta puolelta tulevan aistitiedon käsittely ja siihen reagoiminen ei onnistu. Neglect-oire voi näkyä käytännössä esimerkiksi törmäilynä vasemman puolen esteisiin. Kehon vasen puoli voi jäädä pukematta tai pesemättä tai tekstin vasemman laidan sanat lukematta. Tavarat saattavat olla hukassa vasemmalta puolelta, ja ympäristössä suunnistaminen ja paikkojen löytäminen on vaikeutunut.

Lievempänä oire voi ilmetä hitautena reagoida vasemman puolen ärsykkeisiin tai yleisempinä tarkkaavuuden vaikeuksina. Oireen lievittyminen on nopeinta sairastumisen jälkeisten ensimmäisten kuukausien aikana, jolloin oireet voivat hävitä osittain tai kokonaan. Noin kolmasosalle sairastuneista neglect-oireisto jää pysyvämmäksi haitaksi.

Neglectin ja laajemminkin tarkkaavuuden arvioinnin perinteiset neuropsykologiset tutkimusmenetelmät ovat kynä-paperi-tehtäviä, mutta myös tietokoneavusteisten menetelmien osuus on viime vuosina lisääntynyt. Lisäksi käyttöön on tullut 3D-tekniikkaa, jonka avulla on mahdollista arvioida sairastuneen toimintaa esimerkiksi kypärän tai lasien kautta esitettävissä virtuaaliympäristöissä. Tällaisen virtuaalitekniikan saatavuus vastaanotoilla on kuitenkin vielä toistaiseksi hyvin rajallista.

Kuntoutusta ja riittävästi lepoa

Neglect-oiretta voidaan lievittää neuropsykologisessa kuntoutuksessa harjoitusten ja korvaavien toimintatapojen opettelun avulla. Tärkeää on myös tukea kuntoutujan oiretiedostusta eli käsitystä omasta muuttuneesta toimintakyvystä, joka voi usein varsinkin sairastumisen alkuvaiheessa olla puutteellinen. Joskus kuntoutuja saattaa kokea tilanteensa johtuvan heikentyneestä näkökyvystä tai huonoista silmälaseista.

Kuntoutuksessa esimerkiksi erilaiset etsimistehtävät aktivoivat tarkkaavuuden suuntaamista ja vasemman puolen huomiointia. Harjoituksiin yhdistetty välitön palaute auttaa kuntoutujaa korjaamaan toimintaansa ja vähitellen oppimaan itsekin tarkistamaan oman toiminnan onnistumista.

Huomiointia voi harjoitella myös arkielämässä. Kuntoutumisen kannalta on tärkeää suunnata kaikissa toimissa mahdollisimman aktiivisesti tietoista huomiota vasemmalle puolelle. Tarvittavat tavarat kannattaa sijoittaa vasemmalle puolelle.

Kävellessä voi aktiivisesti tarkkailla vasemmalle puolelle jääviä maamerkkejä, jolloin huomiota tulee helpommin kiinnittäneeksi myös sinne. Lukiessa tekstin vasempaan reunaan voi piirtää värikkään viivan rivien alkujen löytämistä helpottamaan tai peittää paperilla alueet, joita ei sillä hetkellä lue, jolloin ylimääräiset kuvat ja tekstit eivät kuormita tarkkaavuutta.

Palapelit, käsityöt ja erilaiset nikkarointityöt ovat hyviä hahmotusta ja havainnointia aktivoivia harjoitteita. Riittävä lepo on tärkeää, koska väsymys herkästi korostaa aivoverenkiertohäiriöiden jälkeisiä neuropsykologisia oireita.

Neglect-oire on lievänäkin este autolla tai muulla kulkuneuvolla ajamiselle, koska turvallinen ajaminen edellyttää hyvin toimivaa tarkkaavuutta ja kykyä ympäristön laaja-alaiseen havainnointiin.

Neglect voi haitata myös itsenäistä toimintakykyä sekä työ- ja opiskelukykyä. Pitkäkestoisella, aktiivisella moniammatillisella kuntoutuksella ja omaisten ohjannalla voidaan usein merkittävästi lievittää neglectin aiheuttamia toimintakyvyn rajoitteita.

  • Teksti: Johanna Harjaluoma, PsM, psykologi, Tammenlehväkeskus, Tampere ja Mervi Jehkonen, PsT, neuropsykologian dosentti, Tampereen yliopisto
  • Kuva: Mostphotos

 

Lisää aiheesta