Puheenvuoro

Päättäjältä: Aivot täysillä peliin

4/2016

Satonen_Arto_webKeskeisenä osana hallituksen uudistuspolitiikkaa on sosiaali- ja terveydenhuoltomme rakenteiden ja sisältöjen uudistaminen. Kyseessä on historiallisen suuri savotta. Haasteinamme on saada eurot ja osaavat alan ammattilaiset riittämään väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen kasvaessa.


Sote-uudistusprosessi on ollut pitkä, mutta keskeiset tavoitteet eivät ole muuttuneet: ihmislähtöisyys, paremmat palvelut ja kustannusten kasvun taittaminen. Uudistus tehdään nimensä mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut edellä. Nyt niin saatavuudessa kuin laadussakin on ongelmia. Käytettävissä olevat resurssit on pystyttävä hyödyntämään nykyistä paremmin. Jonojen lyheneminen, palvelujen paraneminen ja taloudellisen kantokyvyn turvaaminen pitkälle tulevaisuuteen ovat uudistuksen keskiössä.

Vaikka se julkista keskustelua paljolti hallitseekin, päähuomio ei ole hallinnossa ja ylätason rakenteissa. Rakennamme tulevaisuuden yhdenvertaisia, asiakaslähtöisiä ja moderneja palveluja. Varsinaiset sote-uudistuksen hyödyt tulevat käytännön arkisista asioista: muun muassa henkilöstön paremmasta käytöstä, kiinteistöjen tehokkaasta käytöstä, erikoissairaanhoidon työnjaosta, paremmista tietojärjestelmistä ja johtamisesta, yhtenäisistä palveluketjuista ja niin edelleen.

Uudistus tehdään ihmisiä varten. Valinnanvapaus asettaa ihmisen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskiöön, sillä parannetaan palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä niiden saatavuutta. Ihmisen tulee saada palvelunsa sujuvasti ilman jatkuvaa sukkuloimista luukulta toiselle. Hoitopolkujen kuntoon saattamisella varmistetaan laadukas ja vaikuttava kokonaisvaltainen hoito. Vapaus valita nykyistä vapaammin hoitopaikka ja -polku tuo palveluihin uudenlaista virettä.

Jatkossa palveluja toteutetaan monipuolisesti verkostomaisessa useiden palveluntuottajien rakenteessa. Uudistuksen läpiviennissä tarvitaan paljon työtä kaikilla tasoilla, valtiosta maakuntiin, kuntiin ja palvelujen tuottajiin. Mitä pidemmälle asiat on mietitty alueilla ja työyhteisöissä, sitä parempi kokonaisuudesta tulee. Tärkein työ tehdään työpaikoilla – asiakkaiden kohtaamisessa terveyskeskuksessa, sairaalassa ja hoitopaikassa.

Olennaista on huomioida sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen että monia palveluja tarvitsevat erityisryhmät. Juuri erilaisten erityisryhmien tarvitsemien palvelukokonaisuuksien kehittämisessä on Aivoliiton kaltaisilla oman erityisalansa järjestöillä tärkeää osaamista. Näen järjestöillä vaikuttavien ja laadukkaiden hoitopolkujen kehittämisessä yhdessä maakuntien, yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa merkittävän roolin.

Suuren uudistuksen keskellä muistetaan myös yksilötaso. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla elämäntavoillaan terveyteensä – ja auttaa muita. Myös aivoja pitää treenata ja kuntouttaa. Ristisanat ja sudokut ovat monille hyvää aivotreeniä. Sitä on myös oma lempilajini shakki. Kaikissa näissä aivot otetaan täysillä peliin! Muistetaan myös vapaaehtoistyön arvo ja arvostus. Uskon, että Aivoliitolla ja Shakkiliitolla, jonka puheenjohtajana aiemmin toimin, on paljon yhteistäkin tehtävää suomalaisten aivojen kehittämisessä ja dementian torjunnassa. 


Arto Satonen

eduskunnan varapuhemies (kok.), eduskunnan AVH-ryhmän jäsen  • Kuva: Eduskunta