Taiteilijoiden aivoterveys

8.11.2021
Taiteilijoiden aivoterveys

Taide ja kulttuuri tuottavat elämyksiä, mielihyvää ja aivoterveyttä monelle. Haastattelusarja tutkii taidealan ammattilaisten omaa näkemystä aivoterveydestä.

Koronakriisi on saanut miettimään miten taiteilijat itse pitävät huolta omasta hyvinvoinnistaan ja erityisesti aivoterveydestään, voidakseen jakaa työnsä kautta hyvinvointia muille, koronakriisin aikana ja sen jälkeenkin.

Laura Moisanen, tanssija ja tanssinopettaja (Turku)


Chris Torkewitz - Jazzmuusikko, säveltäjä (New York / Saksa)

1. What does brain health mean to you? What do you think it is?

I enjoy being in the now, not worrying too much, and focusing on my music. It's a mindset that's sometimes hard to maintain, but those rare moments feel good, and perhaps I associate this state of mind with good "brain health".

Many daily tasks and "distractions" might demand some tricky multitasking. Of course, it's great getting many things done simultaneously; it's a skill I highly respect. Still, I feel this can be demanding and might need some counterbalance. In my case, I am striving to make music, improvising and composing while trying to get into a creative space and becoming the best version of myself. It's ongoing work, but there are always moments that feel like meditation and help to relax my mind.

Käännös: Mitä aivoterveys sinulle merkitsee? Mitä se on?

Nautin hetkessä elämisestä, olla murehtimatta liikoja, musiikkiin keskittyen. - Se on mielentila, jota on joskus vaikea ylläpitää, mutta tuon kaltaiset harvat hetket tuntuvat hyviltä ja ehkäpä yhdistän tällaisen mielentilan juuri hyvään “aivoterveyteen”.

Useat päivittäiset tehtävät ja keskeytykset voivat vaatia jonkun verran hankalahkoa asioiden yhtäaikaista tekemistä. On tietysti mahtavaa saada asioita tehdyksi samanaikaisesti; se on taito jota arvostan paljon. Kuitenkin, koen, että tällainen voi olla vaativaa ja tarvitsee jotakin vastapainoa. Minun tapauksessani; pyrin tekemään musiikkia, improvisoimaan, säveltämään ja samalla koitan päästä luovaan tilaan ja saavuttamaan parhaan version itsestäni. Se on jatkuvaa työtä, mutta hetkittäin se tuntuu kuin meditaatiolta ja se auttaa mielen rentoutumiseen.

2. How do you take care of your brain health / well-being of the mind?

I enjoy letting my mind go while exercising and have explored a few meditation and visualization techniques. Still, I can reach a unique state of mind when improvising on my instruments and being in the moment. Deep breathing when playing saxophone or flute helps, but Pestalozzi's triad of "Head, Heart, and Hands" seems to have a special place in my heart. Internalizing some musical language or structures, getting some technique to work, and focusing on the message and emotional content is an excellent start for "diving" into a performance and getting into the right space of mental relaxation. I can always attempt this while practicing my woodwinds or the piano alone, or ideally while connecting with the audience and fellow musicians. When practicing, I love to perform an internalized musical piece, structure, or passage for a long time; improvising while mainly focusing on rhythm and sound might help me get into the "creative space," which feels great. I see improvising as a form of "instant composition", so relaxing moments can also occur when writing out music and following the "inner ear." I think this indeed contributes to the well-being of the mind.

Käännös: Miten huolehdit aivoterveydestäsi / mielesi hyvinvoinnista?

Mieltäni rentouttaa liikunta ja olen kokeillut joitakin meditaatio- ja visualisointitekniikoita.

Kuitenkin, voin saavuttaa hyvin erityisen mielentilan improvisoidessani soittimilla ja ihan vain olemalla hetkessä. Syvähengitys auttaa saksofonia tai huilua soittaessani ja myös Pestalozzin periaatteella; “oppimisesta Pään, Sydämen ja Käsien kautta” on erityinen paikka sydämessäni. Musiikillisen kielen ja rakenteiden sisäistäminen, tekniikoiden työstäminen ja keskittyminen (musiikkikappaleen) viestiin ja emotionaaliseen sisältöön ovat hyvä lähtökohta “sukellukselle” musiikkiesitykseen ja myös rennon mielentilan saavuttamiseen. Voin pyrkiä tähän harjoitellessani puupuhaltimilla tai pianolla yksin tai parhaimmillaan silloin kun saan yhteyden yleisöön ja kanssamuusikoihin (musiikin kautta). Kun harjoittelen, tykkään esittää sisäistämääni sävellystä, sen osaa, rakennetta tai sointukulkua kauan aikaa; tällainen improvisointi, keskittyen vain rytmiin ja ääneen saattaa edesauttaa luovaan tilaan pääsemistä, joka tuntuu mahtavalta. Minulle improvisointi on “hetkessä säveltämistä”, joten rentoutuneet hetket voivat syntyä myös ihan silloin kun kirjoitan musiikkia ja kuunnellessani “sisäistä korvaa”. Mielestäni tämä todellakin edesauttaa mielen hyvinvointia.

https://torkewitz.com/
http://sugarhilltrio.com/

Valokuva / photo: Aleksandr Karjaka / KARJAKA studios


Patricia G. Bertényi, kirjailija ja tehohoitaja

Patricia G. Bertényi on unkarilaissyntyinen turkulainen, jolla on sukujuuria niin Ranskassa, Saksassa kuin Kreetalla. Hän on opiskellut latinaa, klassista arkeologiaa ja taidehistoriaa ja suorittanut libristin ammattitutkinnon. Nykyisin hän työskentelee sairaanhoitajana teho-osastolla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja opiskelee valokuvausta New York Institute of Photographyssä. Bertényi on julkaissut dekkari-romaanisarjan, johon kuuluvat teokset: Salaisuuksien galleria (2019), Varjojen saari (2020), Pimeyden kirja (2021).


Haastattelija Terhi Lintukangas, Turku, yhteistyössä Aivoliiton kanssa, joka tekee työtä valtakunnallisesti aivoterveyden hyväksi.
Kiitos Auralan kansalaisopistolle kuvauslokaatiosta ja Taiteen edistämiskeskukselle, joka on tukenut työskentelyä.