Kokemuskoulutus

Kokemuskoulutuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa kokemustieto täydentää esimerkiksi opetusyksiköissä (sosiaali- ja terveysala) annettavaa opetusta. 

Aivoliitolla on 23 koulutettua kokemuskouluttajaa ympäri Suomen, jotka kertovat kuulijoille omakohtaisen, ainutkertaisen elämäntarinansa.

Kokemuskoulutus antaa mahdollisuuden oppia sairastuneilta ja vammaisilta, mitä on elää sairauden tai vamman kanssa ja heidän läheisiltään, mitä vaikea sairaus tai vamma voi tuoda läheisen ihmisen elämään.

Tulevien ammattilaisten ote omaan työhönsä syvenee, kun kokemustieto antaa tieteellisen tiedon rinnalle näkökulman sairastuneen tai vammautuneen arkeen. Kokemuskouluttajat ovat koulutettuja oman elämäntarinansa kertojia ja heitä voi tilata esimerkiksi oppitunneille, ammattilaisten työkokouksiin, yleisötilaisuuksiin ja heitä on mukana myös erilaisissa työryhmissä tuomassa asiakkaan ääntä kuuluville. 

Aivoliitto kuuluu kokemuskoulutusverkostoon, jossa on 35 jäsenjärjestöä, 17 alueellista ohjausryhmää, noin 70 opetusyksikköä ja noin 450 kokemuskouluttajaa. Kuluista sovitaan aina tapauskohtaisesti tilaajan ja kokemuskouluttajan välillä.