Fysioterapia

Aivoliiton fysioterapeuttisen kuntoutuksen perusteena on neurologinen vamma tai sairaus, jonka aiheuttamien oireiden vuoksi tarvitaan fysioterapiaa. Kuntoutustarve voi syntyä aikuisella esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön (AVH), aivovamman tai selkäydinvamman seurauksena.

Fysioterapiapalvelut sisältävät fysioterapeuttisen tutkimuksen, terapian, ohjauksen sekä arvioinnin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi työhön palaaminen, päivittäisissä toiminnoissa selviytyminen, tämänhetkisen tilanteen ylläpitäminen, kivun lievittäminen, kunnon kohentaminen tai ylläpitäminen.

Terapiaan voi hakeutua lääkärin lähetteellä ja suosituksella. Rahoittajina Kela, kunnat, VSSHP ja vakuutusyhtiöt. Terapiaan voi tulla myös itse maksaen.


Fysioterapeutit

Tove Simolin, p. 050 453 3303, tove.simolin@aivoliitto.fi

Koulutus: fysioterapeutti AMK
Työkokemus: aikuisneurologinen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien avoterapia, terveyskeskuksen osasto- ja poliklinikkatyö, AVH-sopeutumisvalmennuskurssit, kommunikaatioon painottuvat AVH-kuntoutuskurssit, sovelletut liikunta- ja allasryhmät, lääkinnällisten hoitosukkien arviointi- ja mittaus
Erityisosaaminen: AVH-osaajakoulutus, kehittämistyönä ICF–menetelmä moniammatillisessa kuntoutuskurssityössä
Kielitaito: suomi (äidinkieli), ruotsi, englanti

Johanna Di Nardi, p 050 573 0867, johanna.dinardi@aivoliitto.fi

Tiedot tulevat myöhemmin.

Eliisa Laine, p. 02 213 8242 ja 050 523 6056, eliisa.laine@aivoliitto.fi

Koulutus: Fysioterapeutti (AMK), valokuvaaja (VAT), neuropsykiatrinen valmentaja (valm. 5/17)
Työkokemus:  sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit (AVH, kielellinen erityisvaikeus, muut neuropsykiatriset diagnoosit, työikäisten kuntoutus), aikuisneurologinen avoterapia, lastenneurologinen avoterapia, ammattilaisten koulutus kielellisestä erityisvaikeudesta, liikunnanohjaus, projektityö
Erityisosaaminen: Neurologisen fysioterapian erikoistumisopinnot, psykoterapeuttiset valmiudet, valokuvan käyttö terapeuttisessa työssä, neuropsykiatriset häiriöt ja niiden kuntoutus, psykomotoriset liikuntamenetelmät, Bobath, kinesioteippaus, faskiakäsittely, ryhmäliikunnan ohjaaminen
Kielitaito: Suomi (äidinkieli), englanti, tukiviittomat