Tulppa-kuntoutus

Tulppa on perusterveydenhuollon avokuntoutusohjelma, joka toteutetaan ryhmämuotoisena. Kuntoutus soveltuu aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille sekä sepelvaltimotautia tai tyypin 2 diabetesta sairastaville. Kuntoutusmallin avulla perusterveydenhuolto voi tarjota mahdollisimman monelle kuntoutusta osana hoitoketjua ja lähellä arkea.

Tulppa-kuntoutuksen tavoitteena on yksilölähtöisesti löytää keinoja sairauden kanssa elämiseen sekä omahoitoon. Ryhmän tuki, omien voimavarojen löytyminen ja vahvistuminen auttavat sairauteen sopeutumisessa. 

Ryhmässä voi saada innostusta ja varmuutta liikkumiseen, käytännön vinkkejä terveelliseen syömiseen ja toimivia ratkaisuja omahoidon solmukohtiin. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa valtimotaudit ja niiden riskitekijät, lääke- ja omahoito, ravinto, liikunta, sairauteen liittyvät pelot, mielialatekijät, ihmissuhteet ja voimavarat. Ohjaus on käytännönläheistä ja perustuu ryhmäläisten kokemusten hyödyntämiseen. 

Ryhmän vetäjinä toimivat terveydenhuollon ammattilaiset: yleensä sairaanhoitaja ja fysioterapeutti työparina. Lisäksi koulutettu vertaisohjaaja kulkee ryhmäläisten rinnalla tuoden ryhmään oman kokemuksensa ja selviytymisensä tarinan.

Tulppa-kuntoutusmalli on kehitetty Sydänliitossa vuosina 2006–2011 osana Suomalaista Sydänohjelmaa. Yksi elämä -terveystalkoot on kehittänyt mallia edelleen niin, että se soveltuu laajemmalle kohderyhmälle. Ohjausmateriaali ja kuntoutujan työkirja on myös uudistettu. Aivoliitto on tuonut malliin AVH-osaamista erityisesti ryhmänohjaustilanteisiin, jotta muun muassa afaattisten henkilöiden osallisuutta voidaan ryhmässä tukea entistä paremmin.

Tulppakartta

Tulppaa käytetään jo 12 sairaanhoitopiirissä ja Tulppa-ohjaajiksi on koulutettu noin 1000 terveydenhuollon ammattilaista.

Tarkastele karttaa lähemmin.


Toimi näin

TIA:n / AVH:n sairastanut: Jos kiinnostuit kuntoutuksesta omalla paikkakunnallasi, ota yhteyttä terveyskeskukseesi ja tiedustele, onko siellä Tulppa-ryhmätoimintaa. 

Terveydenhuollon ammattilainen: Ehdota asiakkaallesi Tulppa-kuntoutusta, jos sellaista paikkakunnallasi on. Jos olet kiinnostunut kehittämään omaa ammatillista osaamistasi, voit itse osallistua Tulppa-ohjaajakoulutukseen. 

Tarjoa asiakkaillesi Tulppa-kuntoutusta.

Lisätietoa Tulppa-toimintamallista: www.tulppakuntoutus.fi sekä:

Aivoliitto
Virpi Lumimäki
virpi.lumimaki@aivoliitto.fi

Diabetesliitto
Kati Hannukainen
kati.hannukainen@diabetes.fi

Sydänliitto
Pirjo Suomalainen
pirjo.suomalainen@sydanliitto.fi

Tulppa-logo