Liikunnalla lisää terveyttä

Aivoverenkiertohäiriön (AVH) jälkeen liikkuminen voi vaikeutua ja toimintakyky heikentyä. On tärkeää aloittaa liikunta mahdollisimman pian sairastumisen jälkeen, kuitenkin omaa vointia kuunnellen. Liikunnalla on tutkitusti tärkeä merkitys kuntoutumisessa, terveyden edistämisessä ja lisäsairauksien ehkäisyssä.

Liikunta aivoverenkiertohäiriön jälkeen -opas on Aivoliiton julkaisu, joka on suunnattu AVH-sairastuneille ja läheisille. Opas sisältää tietoa liikunnan merkityksestä, suosituksista ja mahdollisuuksista. 

Tutustu Liikunta aivoverenkiertohäiriön jälkeen -oppaaseen tästä 

Liikunta edistää terveyttä ja kuntoutumista

Liikunnan terveysvaikutukset, niin sairauden kohdatessa kuin sen ennaltaehkäisyssäkin, ovat kiistattomat. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laatinut liikunnan Käypä hoito -suositukset aivoinfarktin ja aivoverenvuoden ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Lisätietoja liikunnan Käypä hoito -suosituksista:

AVH Käypä hoito -suositus, liikunta

 Aivoliitto pyrkii tukemaan AVH:n sairastaneiden sekä heidän läheistensä kuntoutumista ja hyvinvointia mm. ohjaamalla jäseniään terveysliikunnan pariin. Säännöllinen, monipuolinen ja kohtuukuormitteinen liikunta tuo hyvää oloa, ylläpitää ja parantaa terveyttä sekä edistää voimavarojemme käyttöönottoa. Tavoitteena on, että omaehtoinen aktiivinen liikunta tukee kuntoutumista ja luo pohjaa terveille elämäntavoille.


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.