2.1.2019

Tutkimuskysely AVH-sairastaneiden ikääntymisestä

Afasiasäätiö on aloittamassa tammikuussa 2019 laajaa kyselytutkimusta aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen henkilön aktiivisena ikääntymisestä. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden henkilöiden aktiivisena ikääntymistä tukevista ja sitä heikentävistä tekijöistä sekä aktiiviseen ikääntymiseen liittyvistä tavoitteista. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää aivoverenkiertoon sairastuneiden henkilöiden kuntoutumista, osallisuutta ja sosiaaliseen ympäristöön paluuta edistävien sekä niitä tukevien toimintojen, käytäntöjen ja palveluiden kehittämisessä.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kaikki 60 vuotta täyttäneet aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet henkilöt. Tutkimuksesta tiedotetaan Aivoliiton ja paikallisten AVH-yhdistysten kautta. Tavoitteena on saada vastaus vähintään 500 kohderyhmään kuuluvalta henkilöltä ympäri Suomen.

Lisäksi omaan kyselyyn voi vastata aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen henkilön kanssa samassa taloudessa asuva 60 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei itse ole sairastanut aivoverenkiertohäiriötä. Tästä kyselystä saatavia tietoja voidaan käyttää vertailutietoina selvitettäessä, mitkä aktiivisena ikääntymiseen vaikuttavista tekijöistä johtuvat nimenomaisesti aivoverenkiertohäiriöstä.

Tutkittavien rekrytointi aloitetaan loppiaisen jälkeen 7.1.2019. Tutkimukseen osallistumiseksi ja kyselylomakkeen saamiseksi ota yhteyttä projektitutkija Päivi Herraseen (puh. 044 7777 606, Enable JavaScript to view protected content.). Kyselylomakkeita on saatavilla myös Afasiakeskuksessa (Vipusentie 3). Täytetyt kyselylomakkeet palautetaan nimettöminä 28.2.2019 mennessä ennakkoon maksetussa palautuskuoressa. Tutkimukseen osallistuvilta ei siten tallennu nimi, osoite tai henkilötietoja. Aineisto käsitellään tilastollisin menetelmin, eikä yksittäisen henkilön vastauksia voi erottaa tuloksista. Tutkimuksella on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tutkimuslupa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan viimeistään elo-syyskuussa 2019.

Tutkimuksen onnistumisen kannalta vastauksenne kyselyyn on erittäin tärkeä. Jos vastaaminen on teille vaikeaa, voitte täyttää kyselyn yhdessä avustajan kanssa. Halutessanne voitte ottaa yhteyttä myös tutkimuksen tekijään ja kysely voidaan tehdä esimerkiksi puhelimitse haastattelemalla tai tapaamalla kasvotusten. Myös siinä tapauksessa vastauksenne tilastoituu nimettömänä ja tunnistamattomana.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa tutkija Päivi Herranen, p. 044 7777 606, Enable JavaScript to view protected content..