15.3.2019

EU:n vammaiskortti nyt erityistä tukea saaville lapsille ja nuorille

EU:n vammaiskortti​a voivat nyt hakea lapset ja nuoret, joilla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Korttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi osoittaa tarvitsevansa mukaansa avustajan. Muutos astuu voimaan välittömästi.

Erityisen tuen päätös on linjassa vammaiskortin muiden myöntämisperusteiden kanssa. Päätös erityisestä tuesta perustuu pedagogiseen selvitykseen, joka laaditaan moniammatillisesti yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Selvitystä laadittaessa kuullaan kumpaakin huoltajaa. Erityisen tuen tavoitteet, menetelmät ja seuranta kirjataan lapselle tehtävään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan HOJKSiin.

Lue lisää merkinnästä ja kortin hakemisesta Kelan verkkosivuilta.