13.2.2020

Haastattelukutsu: Oletko parisuhteessa, jonka aikana puolisosi on kokenut AVH:n? Haluaisitko kertoa kokemuksistasi?

Olen sosiaalipsykologian opiskelija Itä-Suomen yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmaa puolisoiden kokemuksista parisuhteesta, jonka aikana toinen osapuoli on kokenut aivoverenkiertohäiriön (AVH). Tutkimuksen toteutan yksilöhaastatteluina AVH:n kokeneen osapuolen puolisoa haastatellen, ja pyydän haastateltavaa kertomaan kokemuksistaan parisuhteesta. Haastattelut ajoittuvat vuoden 2020 maaliskuuhun. Asun itse Kuopiossa, mutta olen tarvittaessa valmis matkustamaan Suomen sisällä. Sovimme jokaisen haastateltavan kanssa tarkemmasta toteutusajankohdasta ja -paikasta yhdessä. Haastatteluun olisi hyvä varata aikaa noin 1-2 tuntia.

Nauhoitan ja kirjoitan haastattelut tekstimuotoon tutkimusta varten. Säilytän aineiston ulkopuolisten ulottumattomissa niin, että sen pääsevät näkemään minun lisäkseni vain tarvittaessa tutkimuksen ohjaaja ja tarkastajat. Kun tutkimus on tarkastettu, kerätty materiaali tuhotaan. Tutkielmatekstissä käytän sitaatteja haastatteluista, mutta niin, että yksittäisiä osallistujia ei voi tunnistaa.

Haastattelussa voit kertoa kokemuksistasi AVH:n kokeneen henkilön puolisona. Voit itse päättää mitä kerrot. Haastattelussa saatetaan käsitellä sinulle raskaita asioita. Vaikeista asioista kertominen koetaan kuitenkin usein hyödylliseksi tai helpottavaksi.

Otathan minuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, mikäli kiinnostuit! Tietoa haastattelukutsusta saa jakaa eteenpäin, ja arvostaisinkin tiedon välittämistä mahdollisesti kiinnostuneille henkilöille. Vastaan mielelläni myös mahdollisiin kysymyksiin tutkimuksesta ja sen toteutuksesta.

Ystävällisin terveisin,

Fanny Hänninen
p. 050 435 0971
Enable JavaScript to view protected content.

Aiheeseen liittyvät