Siirry sisältöön
4.2.2019

Kehityksellisen kielihäiriön Käypä hoito -suositus päivitetty

Kehityksellinen kielihäiriö vaikuttaa laaja-alaisesti toimintakykyyn, osallistumiseen, vuorovaikutukseen ja oppimiseen.

Päivitetyn Kehityksellinen kielihäiriö Käypä hoito -suosituksen mukaan puheen ja kielen kehityksen ongelmien varhaiseen tunnistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota myös, jos lapsen perheeseen on kasaantunut hyvinvointia vaarantavia tai perheen sisäistä vuorovaikutusta heikentäviä tekijöitä, tai jos vanhemmilla tai päiväkodissa on huolta lapsen käyttäytymisestä.

Aiheeseen liittyvät