14.10.2019

Kielihäiriö – Tuntematon, mutta yleinen häiriö

Perjantaina 18.10. vietetään kansainvälistä kielihäiriön tietoisuuspäivää. Kehityksellinen kielihäiriö viittaa kielellisiin vaikeuksiin, jotka vaikeuttavat päivittäistä toimintaa ja ovat suhteellisen pysyviä läpi eliniän. Nämä kielelliset vaikeudet voivat ilmetä ongelmina puheen tuotossa tai ymmärtämisessä. Esiintyvyys lapsiväestössä on noin 7-19 %. Jokaisessa koululuokassa on siis keskimäärin lapsi, jolla on kielihäiriö.

Kielihäiriö on suhteellisen tuntematon. Se on yleisempi kuin autismi, mutta se tunnetaan paljon huonommin. Tämä vaikeuttaa tunnistamista, tuen hakemista ja siihen pääsyä. Kielihäiriöön liittyy myös paljon toissijaisia vaikeuksia. Kielelliset vaikeudet voivat aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi kaverisuhteissa. Kielihäiriöiset lapset kokevat kiusaamista enemmän kuin tyypillisesti kehittyneet. Kielihäiriön tunteminen ja ymmärtäminen voivat vähentää kiusaamista.

Kehityksellistä kielihäiriötä tehdään tunnetuksi kansainvälisellä yhteistyöllä Raising Awareness for Developmental Language Disorder –organisaation koordinoimana (radld.org). Organisaatio levittää tutkittua tietoa häiriöistä muun muassa sosiaalisen median kautta. Teemapäivänä tunnettuja rakennuksia valaistaan violetilla ja keltaisella värillä tietoisuuden lisäämiseksi. Muun muassa Niagaran putous valaistaan kyseisenä päivänä.

Lisätietoja:

Sirpa Tarvainen
Puheenjohtaja
Suomen Puheterapeuttiliitto
Enable JavaScript to view protected content.