20.3.2020

Koronavirus ja aivoverenkiertohäiriö

Olen sairastanut aivoverenkiertohäiriön. Mitä minun tulee tietää koronaviruksesta (COVID-19)?

Useat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ovat ilmaisseet meille huolensa koronaviruksesta (COVID-19). Suurin osa koronaviruksen sairastaneista onneksi paranee nopeasti, mutta joillakin ihmisillä se voi aiheuttaa vakavampia oireita, kuten keuhkokuumeen. Vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on havaittu eniten yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, esim. diabetes, korkea verenpaine tai sydän- ja verisuonitauti. Korkein riski on yli 80-vuotiailla.

Sairastettu aivoverenkiertohäiriö ei itsessään aiheuta suurentunutta riskiä. Monet AVH:n sairastaneet kuitenkin kuuluvat muutoin riskiryhmään jonkin muun edellä mainitun perussairauden vuoksi. Tällä hetkellä Suomen hallitus suosittelee sosiaalista etäisyyttä tapana suojata riskiryhmässä olevia ihmisiä.

Miten suojautua koronavirustartunnalta?

Kaikkien tulee suojautua koronavirusinfektiolta samalla tavalla eli hyvällä käsi- ja yskimishygienialla, välttämällä lähikontakteja, noudattamalla tarpeellisia kotikaranteeneja ym. viranomaisten kulloinkin antamia ohjeita. Kontakteja kaikkiin sairaisiin, oli näillä koronaepäily tai ei, kannattaa välttää.

Katso THL:n ohjeet käsienpesusta ja yskimishygieniasta

Luotettavaa lisätietoa koronaviruksesta (THL)