12.10.2020

Vietetään yhdessä kehityksellisen kielihäiriön tietoisuuspäivää 16.10.

Perjantaina 16.10. vietetään kansainvälistä kehityksellisen kielihäiriön tietoisuuspäivää. Kehityksellinen kielihäiriö on vielä suurelle yleisölle suhteellisen tuntematon, vaikka sitä esiintyy keskimäärin yhdellä lapsella 14:sta. Jokaisessa koululuokassa on siis keskimäärin lapsi, jolla on kehityksellinen kielihäiriö.

Kehityksellisellä kielihäiriöllä tarkoitetaan kielen kehityksen häiriötä, jossa puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti muuhun kehitykseen nähden. Kielelliset vaikeudet ilmenevät puheen tuotossa ja tai kielen ymmärtämisessä vaikuttaen laaja-alaisesti toimintakykyyn, vuorovaikutukseen ja osallistumiseen. Kehitykselliseen kielihäiriöön voi myös liittyä esimerkiksi kömpelyyttä, tarkkaavuuden häiriöitä tai sosiaalisten taitojen puutteita.

Päivän kunniaksi Aivoliiton Kommunikaatiokeskus järjestää ”Mikä kehityksellinen kielihäiriö?” -Facebook-liven. Klikkaa itsesi mukaan, ja tule kuuntelemaan ja kysymään aiheesta lisää!

Kehityksellistä kielihäiriötä tehdään tunnetuksi kansainvälisellä yhteistyöllä Raising Awareness for Developmental Language Disorder -organisaation koordinoimana.