Liikkuva Skidi - materiaalia vuorovaikutuksen tueksi ryhmissä

Liikkuva skidi -materiaali auttaa ryhmien ohjaajia huomioimaan kielellisiltä taidoiltaan erilaisten lasten tarpeet ja tukemaan näin lasten osallistumista ryhmiin. Työkirja sisältää tietoa, vinkkejä sekä valmista kuvamateriaalia lapsen kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseksi ryhmässä. Työkirjaan sisältyvien videoiden avulla ryhmien ohjaajien on helppo tutustua puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöön.

Liikkuva skidi -materiaali soveltuu minkä tahansa lapsiryhmän ohjaamiseen ja se on tehty ajatellen erityisesti alle kouluikäisiä tai juuri koulunsa aloittaneita lapsia. Materiaali soveltuu käytettäväksi myös esimerkiksi muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien lasten kanssa.

Kuvilla ja muilla työkirjassa esitellyillä keinoilla voidaan tukea

  • puheen ymmärtämistä
  • omaa ilmaisua
  • lasten välistä vuorovaikutusta
  • keskittymistä ja tarkkaavuuden suuntaamista
  • toiminnanohjausta

Liikkuva Skidi -työkirja on helppolukuinen ja sen kuvat houkuttelevia ja selkeitä. Kirjan kuvitettuja leikkiohjeita voi kopioida ja laminoida omaan käyttöön. Tilaus sisältää linkin Liikkuva skidi -ohjevideoihin. Kirjassa on 49 sivua ja selailua helpottava kierreselkä. Kirjan on tilattavissa ilmaiseksi Aivoliiton verkkokaupasta. Tilauksiin lisätään toimituskulut.

Katso video Liikkuva skidi -materiaalista (kesto 38 sek.):

Liikkuva skidi -koulutukset

Koulutus syventää Liikkuva skidi -työkirjan oppeja. Koulutuksessa saat tietoa puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeuksista sekä kielellisiin pulmiin liittyvistä liitännäishäiriöistä (motorinen kömpelyys, aistikäsittelyn haasteet, tarkkaavuuden ja hahmottamisen pulmat). Lisäksi opit käytännön harjoituksien avulla käyttämään ryhmänohjaamiseen soveltuvia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja saat myös muita vinkkejä lapsen vuorovaikutuksen ja toiminnan tukemiseen ryhmässä.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät erityisesti alle kouluikäisten ja juuri koulunsa aloittaneiden lasten kanssa. Liikkuva skidi -koulutuksia voi tällä hetkellä tilata vain tilauskoulutuksena. Kysy tilauskoulutusta

Kommunikoinin tuen tarpeesta saamiamme kommentteja

”Yritettiin viedä pojat parkouriin, mutta niinhän siinä kävi, että kun ei ymmärrä ohjeita, istuu vaan koko ajan jäähypenkillä.” (kielihäiriöisen lapsen äiti)

”Lasten kielellisten taitojen tukeminen vaatii aikuiselta hieman suunnittelua ja vaivannäköä, mutta lopputulos kuitenkin palkitsee.” (ammattilainen)

Katso Liikkuva skidi -työkirjan sisällysluettelo

Liikkuva skidi -työkirja sisältää tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta ja siihen liittyvistä liitännäisoireista, vinkkejä kommunikoinnin tukemiseen lapsiryhmissä ja leikkiohjeita. Tilaus sisältää linkin Liikkuva skidi -ohjevideoihin. Kirjassa on 49 sivua ja selailua helpottava kierreselkä. Kirja on tilattavissa Aivoliiton verkkokaupasta postikuluja vastaan.

 

Aiheeseen liittyvät