Tukiviittomakurssi verkossa

Hae vahvistusta lapsen kielen kehityksen tukemiseen ja keinoja kommunikointiin

Tukiviittomakurssi etätoteutuksena keväällä 2021

Aivoliiton ryhmämuotoinen tukiviittomakurssi on suunnattu perheille, joiden lapsilla on kommunikoinnin haasteita. Ryhmäopetus toteutetaan maanantaisin 11.1.–29.3.2021 klo 17.30–19.00.

Kurssi sisältää 11 verkkokokoontumista (à 90min) videoyhteydellä. Verkkokokoontumisissa käytetään Microsoft Teams -viestintäalustaa. Kurssilaisilla tulee itsellään olla käytössä tarvittavat tekniset laitteet (esimerkiksi tietokone, jossa on sisäinen tai ulkoinen kamera sekä sisäinen tai ulkoinen mikrofoni) sekä internetyhteys.

Tukiviittomien opetuksesta vanhemmille vastaa puhevammaisten tulkki. Opetuksessa painottuvat tukiviittomien lisäksi myös muut kommunikoinnin tukikeinot, kuten kuvat ja piirtäminen.

Kurssi on perheille maksuton, mutta perhe tarvitsee kurssia varten maksusitoumuksen omasta kotikunnastaan. Kurssille otetaan 10 perhettä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssiesite