Monikielisyys

Monikielisyys ei aiheuta kielellistä erityisvaikeutta, mutta se saattaa lisätä erityisvaikeuden aiheuttamaa haittaa. Yksi- ja kaksikielisillä lapsilla näyttäisi olevan pääosin samat riskitekijät, jotka ennustavat kielellisen kehityksen ongelmien suuruutta.

Nykyään kaksi- tai monikielisille perheille suositellaan, että vanhemmat puhuvat lapsen kanssa omaa äidinkieltään. Tällä tavalla lapsi kuulee oikeanlaisen kielen mallituksen. Se auttaa lasta erottamaan kielet toisistaan.