Sopeutumisvalmennus

Aivoliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja perheille, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus. Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta. Sen tehtävänä on auttaa ihmistä jäsentämään omaa elämäntilannettaan ja toimimaan omien tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Ohjattu vertaisryhmä tarjoaa tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Kursseilla vanhemmat saavat tietoa lapsen kielellisestä erityisvaikeudesta, kuntoutusmahdollisuuksista, koulunkäyntiin liittyvistä asioista ja sosiaaliturvasta. Kursseilla tuetaan perhettä ja etsitään voimavaroja arkipäivään.  

Vanhempien ja lasten ohjelma koostuu asiantuntijoiden opetuskeskusteluista, keskusteluryhmistä ja toiminnallisista ryhmistä. Opetuskeskusteluja, lähinnä vanhemmille, pitävät lastenneurologi, puheterapeutti, fysioterapeutti ja erityisopettaja.

Lapset toimivat osaksi omissa pienryhmissään, joissa huomioidaan lasten erityistarpeet. Myös sisarukset toimivat osittain omassa ryhmässään. Ohjatun toiminnan lisäksi lapsilla on mahdollisuus vapaaseen leikkiin. Lasten ryhmiä ohjaavat puheterapeutti, erityisopettaja, fysioterapeutti, lähihoitaja ja lastenohjaajat.

Osallistujille lähetetään ennen kurssia esitietokysely, jonka avulla kartoitetaan perheiden tavoitteita, selviytymistä arjessa ja kurssiodotuksia. Perhekursseihin liittyy myös seurantakysely noin neljän kuukauden kuluttua kurssista.