Aivoliiton Kielellinen erityisvaikeus tutuksi -projektin (2011–2013) aikana tuotettiin Voimaa vertaistuesta -video, jossa vanhemmat kertovat ajatuksistaan ja vertaistuen merkityksestä, kun heidän lapsellaan on diagnosoitu kielellinen erityisvaikeus.