Puheterapia

Aivoliitolla Erityisosaamiskeskus Suvituulessa työskentelee yksi lasten puheterapeutti. Kuntoutusta, ohjausta ja arviointia tarjotaan lapsille, joilla on puheen ja kielen kehityksen vaikeuksia. Puheterapiaa varten tarvitaan maksusitoumus Kelasta, kotikunnasta tai sairaanhoitopiiristä. 

Puheterapia voi toteutua maksusitoumuksesta riippuen vastaanotolla, koulussa, päiväkodissa tai lapsen kotona. Puheterapeutti pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä lapsen lähiympäristön kanssa. Terapiajakson alkaessa mietitään, mitkä ovat lapsen osallistumisen ja toimintakyvyn kannalta keskeisiä haasteita sekä sovitaan kuntoutusjaksolle realistiset ja toimintakyvyn kehittymistä tukevat kuntoutustavoitteet. 

Puheterapiassa lasta tuetaan tekemään turvallisessa ympäristössä asioita, jotka ovat vaikeita. Puheterapia voi painottua lapsen oman ilmaisun, puheen ymmärtämisen tai vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot (esim. tukiviittomat, kuvat ja piirtäminen) ovat usein tärkeä osa puheterapian toteutusta. Terapiassa hyödynnetään aina lapsen omia vahvuuksia. Puheterapia toteutetaan lapsen maailmaan kuuluvin, lasta innostavin ja kannustavin tehtävin tai leikein kunkin kuntoutusjakson tavoitteiden mukaisesti. 

Jos sinulla on kysyttävää lapsen kielen kehityksestä, kielellisestä erityisvaikeudesta, puheterapiasta tai puhetta tukevista ja korvaavista keinoista, voit ottaa yhteyttä Aivoliiton Kommunikaatiokeskukseen

Lasten puheterapiapalvelut -esite

Puheterapiakyselyt voi osoittaa suoraan Aivoliiton lasten puheterapeuteille (yhteystiedot alla).Puheterapeutit

Liisa Petäjistö, p. 050 465 7222, liisa.petajisto@aivoliitto.fi

Koulutus: Filosofian maisteri, logopedian koulutusohjelma.
Työkokemus: Lasten puheterapia (kielellinen erityisvaikeus, autismikirjon häiriöt, monimuotoinen kehityshäiriö, kehitysvamma), lasten sopeutumisvalmennuskurssit (kielellinen erityisvaikeus), lasten puheen ja kielen kehityksen häiriöiden arviointi, äänneohjaus ja puhevamma-alueen kehittämistyö. 
Erityisosaaminen: Oral Placement Therapy, taso 2 & apraksia
Kielitaito: Suomi (äidinkieli), englanti.

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.