Liikkuva skidi - ohjausmateriaalia vuorovaikutuksen tueksi ryhmissä

Liikkuva skidi -materiaali auttaa liikunta- ja harrasteryhmien ohjaajia huomioimaan lasten erityistarpeet ja tukemaan näin lasten osallistumista ryhmiin. 

SKIDIT_PiirissäLiikkuva skidi -materiaalilla tuemme kielihäiriöisten lasten pärjäämistä liikunta- ja harrasteryhmissä. Tätä varten valmistamme työkirjan, joka on suunnattu lapsiryhmien ohjaajille. Työkirja sisältää tietoa, vinkkejä sekä valmista kuvamateriaalia, joiden avulla voidaan tukea lasten osallistumista ryhmän toimintaan. Työkirjaan sisältyvän valmiin videomateriaalin avulla ryhmien ohjaajien on helppo tutustua puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöön. Materiaali tulee tilattavaksi Aivoliitosta tammikuussa 2018. 

Liikkuva skidi -materiaali soveltuu minkä tahansa lapsiryhmän ohjaamiseen. Kuvilla ja muilla työkirjassa esitellyillä keinoilla voidaan tukea
  • puheen ymmärtämistä
  • omaa ilmaisua
  • lasten välistä vuorovaikutusta
  • keskittymistä ja tarkkaavuuden suuntaamista
  • toiminnanohjausta.
Materiaali soveltuu käytettäväksi myös esimerkiksi muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien lasten kanssa.

Kielellisen erityisvaikeuden sopeutumisvalmennuskurssilla kuultua:

”Siellä se valmentaja huusi toisessa päässä kenttää, mutta meidän Mikko vaan potki kentän laidalla hiekkaa. Mitenhän Mikon toiminta olisi muuttunut, jos valmentajalla olisi ollut kynä ja paperia.” (äiti)

”Yritettiin viedä pojat parkouriin, mutta niinhän siinä kävi, että kun ei ymmärrä ohjeita, istuu vaan koko ajan jäähypenkillä.” (äiti)

”Lasten kielellisten taitojen tukeminen vaatii aikuiselta hieman suunnittelua ja vaivannäköä, mutta lopputulos kuitenkin palkitsee.” (ammattilainen)Tutustu Liikkuva skidi -projektiin tarkemmin täältä.
Lisätietoja:
Eliisa Laine, fysioterapeutti
p. 050 523 6056
eliisa.laine@aivoliitto.fi

Liisa Petäjistö, puheterapeutti