Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset valmistuivat


Soveltava Liikunta SoveLi on jäsenjärjestöineen laatinut soveltavan liikunnan kehittämistä linjaavat suositukset. Tavoitteena on, että suositusten avulla liikuntatoiminnan laatu ja vaikuttavuus vahvistuvat entisestään yhteisen tekemisen myötä.

Soveltavan liikunnan toimijoita kutsutaan kehittämään soveltavan liikunnan kenttää suositusten mukaisesti. Suositukset on tarkoitettu päätöksentekijöille, kunnille, järjestöille, yhdistyksille ja liikunta- ja urheiluseuroille sekä kaikille pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden liikkumisen parissa toimiville.

Suositukset täydentävät soveltavan liikunnan näkökulmasta valtakunnallisia yhteisiä linjauksia terveyttä ja hyvinvointia edistävästä liikunnasta, liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia ja ikäihmisten liikunnan kansallista toimenpideohjelmaa.

Kehittämissuositukset on kiteytetty kuuteen osa-alueeseen:

  1. Lainsäädäntö ja poikkihallinnollinen yhteistyö liikuntatoiminnan kivijalkana.
  2. Liikkumisympäristöt ja olosuhteet liikunnan mahdollistajina.
  3. Liikuntaneuvonta ja -ohjaus liikuntatoiminnan työkaluna.
  4. Tietoisuus, asenteet ja osaaminen yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien taustalla.
  5. Tutkimustiedon ja kehittämistyön vuoropuhelu keskeisenä liikunnan kehittämisessä.
  6. Kehittämissuositusten toteutuksen seuranta ja arviointi.

Kehittämissuosituksissa alan parhaat asiantuntijat avaavat soveltavan liikunnan ja liikkujien kenttää. Lisäksi joukko kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä kertoo liikuntatoiminnan hyvistä käytännöistä.

Arkiliikunnan lisääminen on keskeinen tapa vähentää liikkumattomuutta ja lisätä liikuntaa. Väestön liikuntasuositukset toimintakyvyn eri vaiheissa ohjaavat liikkumiseen, mutta sen lisäksi tarvitaan asiantuntevaa liikuntaneuvontaa, tavoitteellista, ohjattua liikuntatoimintaa ja sopivat liikuntatilat.

Liikkuen kohti hyvinvointia – Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 on luettavissa osoitteessa www.soveli.fi/julkaisut ja painetun version voi tilata hintaan 4 euroa/kpl.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Anne Taulu, puh. 040 511 5941, sähköposti anne.taulu@soveli.fi


60 prosenttia! Kuka pieniä paremmin liikuttaisi kuin oma perhe? 

Jo varhaiskasvatuksessa lapset ovat paikallaan 60 prosenttia ajastaan. Aikuisilla vastaava luku on 80 prosenttia. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet uudet terveyttä edistävän liikunnan linjaukset, jotka ulottuvat vuoteen 2020. Linjaukset sisältävät terveyttä edistävän liikunnan toimenpideohjelman. Linjausten visio on, että suomalaiset liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän koko elämänkulun aikana.

Uudet terveysliikunnan linjaukset nostavat esiin perheliikunnan tarvetta

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen näkee perheliikunnalla olevan tärkeä rooli terveysliikunnan ja kansalaisten hyvinvoinnin lisäämisessä. 
- Kun perheet liikkuvat yhdessä, se tuo uusia, yhteisiä kokemuksia, iloa ja liikunnan riemua koko perheelle. Kaikki ei siis ole pelkkää fyysistä kuntoa, vaan myös hyvää ja iloista mieltä, hän toteaa.
Perheliikunnan tiedetään olevan edullista, arkista, helppoa ja kaikille mahdollista perheen yhteistä toimintaa. Huovisen mukaan perheliikunnan hyötyjä tulisi tulevaisuudessa tutkia enemmänkin.

 - Uskon vahvasti siihen, että perheliikunnassa vahvistetaan perheen sisäistä ja perheiden välistä yhteisöllisyyden kokemusta. Samalla opitaan monia hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Ministeri Huovinen kannustaa myös urheiluseuroja ja muita kansalaisjärjestöjä rohkeasti avaamaan ovia uusille harrastajaryhmille ja mahdollistamaan liikunnan, johon koko perhe voi osallistua yhdessä - vauvasta vaariin ja mummosta murkkuun. 


Perheliikunta on osa ministerin omaa arkea, sukupolvien ketjua ja lapsuusmuistoja 

- Koko lapsuusaikani äitini urheili valtakunnan tasolla, joten urheilukentät, salit ja hallit tulivat minulle tutuiksi. Parasta oli, että usein kisailimme ja kokeilimme eri lajeja yhdessä koko perheen voimin. Vanhempani kannustivat minua myös moniin liikuntaharrastuksiin. Nykyisin on hienoa, kun olemme vanhempieni kanssa seuraamassa lasteni urheiluharrastuksia ja osallistumassa niihin huoltajina, kannustajina ja kuljettajina. Pihapeleihin osallistuvat usein kaikki, metsäretkiä tehdään eri kokoonpanoissa ja silloin tällöin perheen kesken pidetään myös leikkimielisiä otteluita.
Anna onni lapselle, pistä perhe liikkeelle!

Vuodesta 2003 alkaen valtionhallinnossa toteuttavan terveysliikuntayhteistyön alaisuudessa toiminut perheliikuntaverkosto kannustaa perheitä yhteiseen liikuntaan lokakuussa Anna onni lapselle, pistä perhe liikkeelle! teemalla. Verkoston Perheliikunta.fi ja facebook.com/perheliikunta sivustolla nostetaan esiin ajankohtaisia aiheita ja ideoita sekä kannustetaan perheitä yhteiseen arkiseen liikkumiseen. 

Perheliikuntaverkosto on laaja-alainen, perheiden liikunnan edistämisen alueella toimivien tahojen avoin verkosto.  Perheliikuntaverkoston tavoitteena on edistää perheliikunnan edunvalvontaa, olosuhteiden ja resurssien kehitystoimenpiteitä, koulutusta sekä viestintää. Verkostoon kuuluvat Hengitysliitto, HNMKY, Jyväskylän yliopisto, Kirkkohallitus, Liikunnan aluejärjestöt/ESLU, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetushallitus, Soveltava Liikunta Soveli, Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto, Suomen Latu, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Sydänliitto, Suomen Voimisteluliitto, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, UKK-instituutti, Urheiluopistoyhdistys, Valo ja Vanhempainliitto. 

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Helsinki 2013. 62 s. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10. www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1864597 Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.