Tuetut lomat

Tuetut lomat ovat sosiaalista lomatoimintaa jota lomajärjestöt kuten Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestävät. Lomalla oloa tuetaan siis taloudellisesti. Tuki tulee STEAlta eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta ja tuki jaetaan hakemusten perusteella.

Vuosittain järjestetään vaihteleva määrä lomia aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ja perheille, joiden lapsella on kielellinen erityisvaikeus. Lomakohteita ovat yleensä kylpylät, hotellit ja kylpylähotellit. Myös paikallisyhdistykset voivat hakea tuettuja lomia, joten läheiseltä AVH- tai kielellinen erityisvaikeus -yhdistykseltä kannattaa kysyä lomista.

Lisäksi lomajärjestöt järjestävät kaikille avoimia yleisiä lomia. Lomissa on kuitenkin tietyt sosiaaliset ja taloudelliset hakuehdot. Niihin voit tutustua lomajärjestöjen nettisivuilla.

Osalle Aivoliitolle myönnetyistä tuetuista lomista osallistuu vertaislomaohjaaja tai vertaisperhe. Aivoliiton työntekijät eivät ole tavattavissa näillä lomilla. Yhteisesti Aivoliitolle, Autismi- ja Aspergerliitolle ja ADHD-liitolle myönnetyille tuetuille lomille osallistuvan työntekijän taustaorganisaatio ilmoitetaan loman tiedoissa Aivoliiton nettisivulla.

Hakeminen lomille

Lomille haetaan Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon tuettujen lomien hakukaavakkeilla, joita saa liiton alue- ja keskustoimistoista. Soita ja tilaa kaavakkeet. Kaavakkeita saat myös netistä osoitteesta www.mtlh.fi. Netissä voi myös täyttää sähköisen hakukaavakkeen. Hakuaika lomille loppuu kolme kuukautta ennen loman alkua. 

Valintaperusteet

Tuen saamiseen vaikuttaa hakijan ja perheen tulotaso, jonka on käytävä ilmi hakemuksessa. Tuen saantiin vaikuttavat myös huollettavien lasten määrä sekä sosiaaliset ja terveydelliset seikat, jotka on hyvä kertoa hakemuksessa. Lomat soveltuvat myös pyörätuolin käyttäjjlle ja vaikeavammaisille, ellei toisin mainittu.

Lomajärjestö tekee lomalaisten valinnat. Lomille hyväksytyt saavat kutsukirjeen lomalle noin kuukautta ennen loman alkua. Kielteisestä päätöksestä ei erikseen ilmoiteta.


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.