Pääkirjoitus: Löytöretki aivoihin ja musiikkiin

1.2.2018
Pääkirjoitus: Löytöretki aivoihin ja musiikkiin

Tiede-lehdessä oli viime marraskuussa artikkeli, jossa käsiteltiin musiikin vaikutusta aivoihin.

Riitasointu herättää pelkoa, nopea tempo piristää, pehmeä sointi tyynnyttää. Väkevimmillään musiikki nostaa ihokarvat pystyyn tai liikuttaa kyyneliin. Tämä mahti johtuu siitä, että musiikki on nykykäsityksen mukaan lajimme vanhin keino kommunikoida, välittää kokemuksia ja tuntemuksia. Esimuotomme saivat lauluttelun taidon ennen puhetaitoa.

Tässä Kielipolku-lehdessä voit tehdä löytöretken musiikin aivoja kehittävään ja kuntouttavaan vaikutukseen. Tarua ja totta -jutusta voimme lukea, kuinka vauvalle kannattaa laulaa, sillä kaikenlainen aktiivinen ja usein toistuva musisointi vahvistaa kielikykyjä. Musiikin lajilla ei ole merkitystä, tärkeää on se, että musiikki on kuulijalleen mieluisaa.

Musiikin ohella piirtäminen ja kuvien käyttö tukee kielenkehitystä ja ymmärrystä samoin kuin kaikin tavoin positiivinen ajattelu ja toiminta: kehu ja kannusta lasta! Ota myös käyttöön vanhat pihaleikit ja verestä omia muistojasi niistä. Kuinka hauskaa olikaan leikkiä isolla porukalla vaikkapa kymmen tikkua laudalla. Yhdessä ulkoilu on siis parasta.

Kovasen perheen arki Adam-pojan kanssa antaa vinkkejä muiden perheiden elämään, tästä esimerkkinä on vaikkapa kuvakorttien käyttö. Perheen arkea on tukenut myös Kela-rahoitteinen sopeutumisvalmennuskurssi, josta on ammennettu eväitä.

Lasta voi eri tavoin tukea toimimaan myös ryhmässä. Näin lapsi ei syrjäydy esimerkiksi hänelle tärkeistä harrastuksista. Lehden sivuilla on myös tietoa neuropsykiatrisesta valmennuksesta, jonka avulla moni lapsi, nuori ja hänen perheensä saa tukea elämän eri vaiheisiin ammattilaisen avulla.

Löytöretki aivoihin voi siis olla hyvinkin monimuotoinen. Aivojen kehitys ja kuntoutus on monen osasen summa. Siksi onkin hienoa, että aivot ovat fokuksessa myös Heurekassa, jonne avautuu lokakuussa aivoterveysnäyttely, jossa Aivoliitto on mukana. Tiedossa on jotain aivan uutta – siksipä kannattaakin miettiä jo valmiiksi perheen yhteistä löytöretkeä Heurekaan. Tarjolla on elämyksiä niin lapsille, vanhemmille kuin isovanhemmillekin.

Kesä on tulossa, joten nyt musiikki soimaan ja ulkoilemaan. Kerätkäämme virkistystä aivoille ja koko keholle!

Tiina Viljanen

  • Tiina Viljanen on Aivoliiton toiminnanjohtaja ja lehden päätoimittaja.
  • Kuva: Eliisa Laine