Asiointi

Kuva- ja toimintatauluja asioimistilanteisiin, kuten sairaalassa tai hammaslääkärissä käyntiin.

Lapsille kaikki arjen muutokset ja uudet tilanteet voivat aiheuttaa jännitystä tai ahdistusta, osittain siksi, että lapsen on vaikea hahmottaa tai pitää mielessä tapahtumia. Visualisointi auttaa lasta hahmottamaan tilanteiden kulkua, kun esimerkiksi kuvilla tai piirtämällä tilanne on käyty etukäteen läpi.

Toimintataulu Hammaslääkärissä käynnistä

Käynti hammaslääkärissä saattaa jännittää monesta syystä. Toimintataulun kuvien avulla voidaan etukäteen tai hammaslääkärissä käydä läpi, mitä ollaan tekemässä. Toimintataulussa on vain perusasioita ja sitä voi täydentää keskustelemalla ja käyttämällä lisäkuvia, omaa kansiota tai puhelaitetta. Tapahtumaa voi käydä läpi myös keskustelemalla ja piirtämällä.

Kuvataulu sairaalassaolon tueksi

Kun ihminen ei sairaalahoidossa pysty syystä tai toisesta pysty ilmaisemaan itseään puheella, voi viestitaulua käyttää tukena. Taulussa on joitakin perusasioita akuuttiin tilanteeseen.

Aiheeseen liittyvät