Kuvat

Kuvia on viestinnässä käytetty erityisesti rytmittämään ja selkeyttämään arjen toimintoja, kuten pukeutumista, syömistä, päivänkulkua jne. Kuvia on totuttu käyttämään myös valintojen tekemiseen. Käytössä on erilaisia viestintäalustoja ja kansioita. Kuvamaailmaa, erilaisia kirjastoja ja ohjelmia, kuten kuvatyökaluja, on runsaasti. Niiden käyttö toiminnallisesti arjessa on edelleen haasteellista. Miten kuvien käytöllä vahvistetaan vaikkapa aloitteita. Miten kuvaa käytetään niin, että se innostaa lähiyhteisöä ja sitä kautta tulee osaksi lapsen luonnollista viestintää.

Alussa voi olla hyvä aloittaa yksittäisillä kuvilla tai kuvatauluilla. Erityisesti tarranauhalla varustetut kuvat voivat innostaa. Kuvia voi käyttää vaikka matonpalaselle kiinnittämällä. Kuvalle tulee näin selkeämmin vaihtoarvo ja merkitys, kun se konkreettisesti siirretään.

Tietokoneen ja netin käyttö on tehnyt kuvien valmistamisesta entistä helpompaa ja näppärämpää.

Arjessa on monia ehkä haasteellisia tapahtumia. Kaupassa käynti. Siivous. Leikkien lopetus. Tällaisilla tarroitetuilla viestitauluilla tilanteet selkiytyvät, kun lapsi osaa ja pystyy itse ohjaamaan omaa toimintaansa ja vaikuttamaan ikätasolleen sopivalla tavalla tilanteisiin.