Piirtäminen

Yksi tehokkaimmista puhetta tukevista ja korvaavista keinoista on piirtäminen. Kynä ja paperi ovat helposti saatavilla ja ne voidaan ottaa käyttöön tässä ja nyt. Yksi tekijä miksi piirtäminen on tehokasta, on se, että se tukee tarkkaavuuden ohjaamista.

Puheen rytmissä piirtäminen: kun lapselle kerrotaan satuja tai sadutetaan, puheen rytmissä piirtäminen tekee tarinan näkyväksi. Erilaiset toiminnan ohjaustilanteet toimivat tehokkaasti, kun piirretään rytmissä. Piirtäessä tunteet siirtyvät paperille ja ohjaus selkiytyy ja rytmittyy aivan eri tavalla kuin pelkällä puheella.

Rytmissä piirtämällä voi tehdä erilaisia sosiaalisia karttoja näppärästi ja näin ennakoida tulevia tapahtumia. Mitä on tulossa, miten siellä toimitaan, miten siellä ei toimita jne

Nopea Piirrosviestintä on puheterapeutti Hannele Merikosken kehittämä menetelmä, joka on nopea ja helppo tapa viestiä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Nopea piirrosviestintä tukee erityisesti keskustelutaitoja. Menetelmä soveltuu käytettäväksi eri-ikäisten ihmisten parissa ja se ei vaadi erityisiä piirtämiseen liittyviä taitoja.

Erilaisia keinoja käytetään parhaimmillaan laaja-alaisesti. Piirtäminen ja viittomat sopivat mainiosti yhteen. Piirtäminen tukee tarkkaavuuden suuntaamista ja arvausleikki piirtämällä poistaa paineita puheilmaisusta. Onpa hauskaa, kun nopeasti jo parista viivasta arvaa kissan ja osaa vieläpä viittoa sen. Palkkioksi saa paperin. Ja kotonakin voidaan sitten ihmetellä, mikä se on ja miten se viitotaan!