Tukiviittomat

Kun pienen lapsen viestinnän kehitystä tuetaan viittomin, kyse ei ole viittomakielestä. Tukiviittomat on lainattu toki viittomakielestä. Kun kuulevan lapsen viestintää tuetaan viittomin, tärkeää on tavallaan alleviivata puhuttua kieltä. Mennään autolla. Lähdetään ulos. Tuletko leikkimään. Tärkeämpää kuin oikeaoppinen viittominen on se, että viittomia käytetään. Viittomat tukevat kaikkien lasten viestintää ja selkeyttävät myös puhuttua kieltä.

Yleisesti yhteisön on helpompi omaksua tukiviittomien käyttö, kun lapsi ei puhu. Viittomien käyttö myös helposti lopetetaan, kun lapselle alkaa tulla sanoja. Viittomat tukevat vahvasti puhetta, joka on tullakseen. Erityisesti viittomat tukevat kielen ymmärtämistä ja jopa lukitaitoja rytmillään.

Hienointa on, että lapset nauttivat viittomista leikeissä ja peleissä. Lapsi omaksuu nopeasti ja helposti viittomia arjessa, jos aikuiset niitä mallittavat. Ja kuten kielen suhteen muutoinkin, viittomia ei opita, ne omaksutaan arjen vuorovaikutustilanteissa.