Arjen vinkit vanhemmille -projekti (2016–2018)


Lapsen kielenkehityksen, oppimisen ja motorisen kehityksen tueksi, kun lapsella on kielellinen erityisvaikeus ja/tai haasteita oppimisessa.

Projektin kohderyhmänä on perheet joiden alle kouluikäisellä lapsella on kielellinen erityisvaikeus  ja alakouluikäiset lapset, joilla on kielellinen erityisvaikeus ja oppimisvaikeuksia.

Projektin tavoitteena on että vanhemmat tuntevat keinoja tukea lapsensa kielenkehitystä ja oppimista perheen arjessa sekä osaavat käyttää näitä keinoja ja ymmärtävät niiden käytön merkityksen, kun lapsella on kielellinen erityisvaikeus ja/tai oppimisvaikeuksia.


Lisäksi:

• Erityislasten vanhemmuutta tuetaan ja koko perheen osallisuutta vahvistetaan

• Vanhemmilla on keinoja tukea kotona lastaan hänen oppimispolullaan alakouluiässä. 

• Lapsen osallisuus ja vuorovaikutus perheen yhteisissä toiminnoissa lisääntyy. 

• Perheet jakavat keskenään arjen hyviä käytänteitä ja vinkkejä lapsen kielenkehityksen ja motorisen kehityksen tueksi.


Toiminnat:


• Toiminnallisia  tilaisuuksia, Vinkkipäiviä vanhemmille eri puolella Suomea. Katso seuraavat tilaisuudet.


Ohjattuja keskusteluryhmiä vanhemmille verkossa Puhetta-chat Tukinet-alustalla (www.tukinet.net).

Katso seuraavan Puhetta-chatin ajankohta.


• Arjen vinkit vanhemmille: suljettu Facebook keskusteluryhmä vanhemmille .

Liity ryhmään tästä.


• Arjen vinkit ammattilaisille: suljettu Facebook keskusteluryhmä ammattilaisille, jotka työskentelevät perheiden ja lasten kanssa, joilla on kielellinen erityisvaikeus.


Verkkosivusto: tietoa ja vinkkejä lapsen kielenkehityksen, motorisen kehityksen ja vanhemmuuden tueksi.


Lisätiedot projektista: 


vastaava projektisuunnittelija Elina Salo-Orkamaa

elina.salo-orkamaa@aivoliitto.fi


fysioterapeutti Johannes Hietala

johannes.hietala@aivoliitto.fi


puheterapeutti Hannele Merikoski

hannele.merikoski@aivoliitto.fi


ArjenVinkit-RGB