MG 9888 muok

Kuuntele ja ole läsnä

Yläkouluikäinen nuori ymmärtää nokkelaa huumoria, sarkasmia ja slangia ja osaa tuottaa sitä myös omassa puheessaan. Nuori osaa vaihtaa aihetta keskustelutilanteissa. Hän myös vaihtaa kommunikointi- ja keskustelutyylejä riippuen siitä, keskusteleeko hän esimerkiksi kaveriporukan, vanhempien vai opettajan kanssa.


Peruskoulun jälkeen nuoret oppivat noudattamaan yhä monimutkaisempia ohjeita ja tiedostavat omat oppimiseen liittyvät vaikeutensa herkemmin.

  • Järjestä arkeen aikaa yhteisille rupatteluhetkille, mutta älä painosta nuorta keskustelemaan paineen alla.
  • Osoita kuuntelemalla, että olet kiinnostunut nuoren asioista.
  • Yhteiset ruokailutilanteet ovat luonnollinen hetki vaihtaa kuulumisia tasavertaisesti.