MG 9888 muok

Yhteisiä arjen askareita ja leikkejä

Lapsi tuottaa satoja sanoja useista sanaluokista ja puhe on vieraalle aikuiselle ymmärrettävää. Lapsen sanavarasto kasvaa päivässä noin kymmenellä sanalla.


Lapsi tuottaa kahden tai kolmen sanan lauseita ja taivuttaa sanoja. Lapsi hallitsee myös aika- ja vertailumuotoja, monikko- ja omistusmuotoja sekä kielto- ja kysymyssanoja. Lapsi pystyy noudattamaan kaksiosaisia ohjeita.

  • Ota lapsesi mukaan arjen askareisiin: valmistakaa ruokaa tai siivotkaa yhdessä.
  • Tekemisen ohessa on luontevaa jutella ja nimetä asioita ja esineitä.
  • Käytä puheen tukena ilmeitä ja eleitä.
  • Kun puhut tunteista, näytä tunne myös kasvoillasi.
  • Laajenna lapsesi ilmaisua: leikkikää roolileikkejä, laululeikkejä ja loruilkaa.