MG 9888 muok

Juttelua ja pohdiskelua

Lapsi käyttää kieltä monipuolisesti eli ennakoi, suunnittelee, ajattelee ja muistelee. Hän tuottaa pitkiä ja monimutkaisia lauseita ja osaa tarkastella asioita erilaisista näkökulmista. Hän osallistuu keskusteluun ja osaa aloittaa keskustelun myös tuntemattomien lasten ja aikuisten kanssa.

  • Kun lapsesi haluaa jutella, keskity kuuntelemaan rauhassa.
  • Järjestäkää arkeen yhteisiä jutustelutilanteita, jolloin voitte yhdessä vaihtaa kuulumisia.
  • Pohdiskelkaa sanoja, joita lapsi on ehkä kuullut, mutta joiden merkitystä hän ei vielä ymmärrä.
  • Ole läsnä ja avoin keskustelulle lapsesi kanssa.