MG 0024 muok

Puheterapia

Puheterapia perustuu aina yksilölliseen tutkimukseen ja sen myötä tehtävään kuntoutussuunnitelmaan. Jos olet huolissasi lapsen puheen ja kielen kehityksestä, käänny ensin oman neuvolan terveydenhoitajan (kouluikäisillä kouluterveydenhoitajan) puoleen. Oma lääkäri kirjoittaa lapselle lähetteen puheterapeutin tutkimukseen, josta tarvittaessa ohjataan lisätutkimuksiin. Puheterapeutteja työskentelee neuvoloissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa sekä yksityisillä terapia- ja lääkäriasemilla.

Puheterapiassa kehitetään niitä osa-alueita, joissa lapsi tarvitsee tukea, ikätaso huomioiden. Harjoitellaan vuorovaikutusta, kommunikointia ja yhteistyötaitoja kuten vuorottelua, tehtävän loppuun saattamista, keskittymistä ja tarkkaavaisuuden suuntaamista.


Puheterapiassa harjoitellaan myös puheen tuottoa, kielellistä ilmaisua sekä kielen ymmärtämistä. Leikitään alkuäänteillä, tavuilla, loruilla ja riimeillä, mikä tukee luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä. Myös suualueen motoriikan ja ääntämisen harjoitukset kuuluvat puheterapiaan. Lisäksi keskeinen osa kuntoutusta on puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen löytäminen lapselle.


Puheterapeutti tekee jatkuvaa yhteistyötä lapsen vanhempien, päiväkodin ja koulun henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on, että lähiympäristö osaa tukea lapsen kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.