MG 9917 muok

Sopeutumisvalmennuskurssit

Aivoliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja perheille, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus. Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta. Sen tehtävänä on antaa osallistujille tietoa, keinoja arkiselviytymiseen ja vertaistukea. Kursseilla toimitaan asiantuntijoiden ohjaamissa pienryhmissä.

Katso tästä Voimaa vertaistuesta -video

Aivoliiton tuottamalla videolla vanhemmat kertovat ajatuksistaan ja vertaistuen merkityksestä, kun heidän lapsellaan on diagnosoitu kielellinen erityisvaikeus.

Video on kuvattu Aivoliiton sopeutumisvalmennuskurssilla.