NUOTTI-valmennus

Nuorille tukea elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun

Nuotti-valmennus Aivoliiton Nuortentaloissa pohjautuu vahvaan erityisosaamiseen nuorista ja heidän tuen tarpeistaan.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu:

 • 16–29-vuotiaille nuorille
 • joilla ei ole opiskelu tai työpaikkaa tai jonka opinnot ovat vaarassa keskeytyä
 • tarvitsee tukea elämänhallinnassa ja tulevaisuuden tavoitteiden asettamisessa

NUOTTI-valmennus:

 • Nuottivalmennuksessa
  • lähdetään liikkeelle nuoren elämänhallinnan, toimintakyvyn ja voimavarojen arvioimisesta
  • keskitytään nuoren tuen tarpeisiin ja vahvuuksiin
  • yksilölliset tavoitteet asetetaan yhdessä valmennettavan kanssa
  • motivoidaan opiskeluiden ja työelämän tarkoitukseen
 • Nuottivalmennus sisältää 10–20 tapaamiskertaa 5 kuukauden aikana
 • Valmennukset tapahtuvat pääosin nuoren omassa toimintaympäristössä
 • Valmennuksen loppuvaiheessa tehdään jatkosuunnitelma

NUOTTI-valmennukseen ohjautuminen:

 • nuori, nuoren läheinen tai muu yhteistyötaho ottaa yhteyttä Kelaan (p. 020 692 205)
 • yhteyttä voi ottaa myös Turun ja Kuopion Nuortentaloihin, joista saa neuvoa palveluun hakeutumisessa
 • Palveluun hakeutuminen ei edellytä lääkärinlausuntoa
 • Palvelua voi hakea kirjallisella tai suullisella Kelan kuntoutushakemuksella

Esite