Kuntoutuskurssit

Kuntoutuskurssin tarkoituksena on tukea kuntoutujan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista työ- ja opiskelukykyä tai toimintakykyä sekä aktiivisuutta ja osallistumista arjen eri ympäristöissä ja verkostoissa. Kurssit toteutetaan moniammatillisesti ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Ryhmässä toteutuvista ja yksilöllisistä osuuksista muodostuu tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen kokonaisuus. Ryhmätilanteet mahdollistavat vertaistuen.

Yhteisten kokemusten jakaminen edistää yksilöllisiä kuntoutumisprosesseja. Aivoliiton kuntoutuskurssit järjestetään Kelan kuntoutuksena ja niihin
haetaan Kelan kautta, Kelan hakulomakkeilla ja tarvittavilla liitteillä.

Aivoliitto järjestää kuntoutuskursseja aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ja heidän läheisilleen.

Aiheeseen liittyvät