Hakuohjeet kursseille

Kurssit toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella ja niihin haetaan Aivoliiton omalla hakulomakkeella. Hakulomake lähetetään suoraan Aivoliittoon.

1. Täytä kurssihakemus

2. Liitä mukaan mahdollinen lausunto lääkäriltä tai muulta asiantuntijalta

3. Lähetä hakemus ja mahdolliset liitteet osoitteeseen:
Kurssihakemus
Aivoliitto ry
Suvilinnantie 2
20900 Turku

AVH-kurssi on osallistujille maksuton. Aivoliitto ry korvaa osallistujien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta kaikilla kursseilla. Korvaus suoritetaan halvimman matkustustavan mukaan (julkinen liikenne). Matkakustannusten omavastuu on 25 euroa / aikuinen / kurssi.

Huom! Kursseihin liittyvät muutokset ovat mahdollisia.

Hakemus Aivoliiton kurssille, AVH

Täytetty hakemus lähetetään postitse Aivoliittoon.