Kehityksellisen kielihäiriön kurssit

Aivoliitto järjestää kursseja perheille, joissa lapsella tai nuorella on todettu kehityksellinen kielihäiriö. Kurssit ovat perheille maksuttomia ja ne toteutetaan STEAn tuella. Kursseille haetaan suoraan Aivoliiton kautta.

Vuoden 2021 kurssiesite

Kurssitarjonta

Nuorten kurssi

Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille nuorille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssin tavoitteena on rohkaista nuorta ryhmässä toimimiseen ja vuorovaikutukseen sekä antaa onnistumisen kokemuksia. Ryhmässä on mahdollisuus keskustella nuoria askarruttavista asioista, pohtia omaa elämäntilannetta sekä saada uusia oivalluksia omaan tulevaisuuteen liittyen. Kurssi tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua toisiin nuoriin sekä tehdä yhdessä erilaisia asioita kuten luonto- ja kaupunkiretkiä. Kurssilla nuorista on vastuussa työryhmä, joka on läsnä ja nuorten tukena koko kurssin ajan.

Aika: 26.7.–30.7.2021.
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 11.6.2021

Hae kurssille


Esteetön viestintä

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa 3–5-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu kehityksellinen kielihäiriö ja perhe kaipaa tukea ja vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen (kuvat, piirtäminen, tukiviittomat, teknologian hyödyntäminen) käyttöönottoon arjessa. Kurssi alkaa kahdella verkkotapaamisella, jossa vanhemmat saavat tietoa, minkälaiset keinot helpottavat arjen kommunikointia ja miten keinot tukevat lapsen vuorovaikutuksen kehittymistä sekä sitä kautta lapsen kielenkehitystä.

Lähijakso kestää viisi päivää, jonka aikana kommunikoinnin tueksi valmistetaan erilaista materiaalia, jonka perhe saa mukaansa. Esteettömän viestinnän keinoja harjoitellaan lasten ryhmissä sekä perheiden yhteisissä hetkissä, esimerkiksi leikeissä, peleissä ja tavallisissa arjen toiminnoissa.Lähijakson jälkeen toteutuu yksi seurantakerta verkkotapaamisena.

Kurssille valitaan 6 perhettä.

Aika:
verkkotapaaminen ke 26.5. ja ke 2.6. klo 17.30–19.00
kurssijakso 7.6.–11.6.2021
seurantatapaaminen (ajankohta sovitaan perheiden kanssa kurssijakson aikana).
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 16.4.2021

Aika:
verkkotapaaminen ke 7.7. ja ke 14.7. klo 17.30–19.00
kurssijakso 19.7.–23.7.2021
seurantatapaaminen (ajankohta sovitaan perheiden kanssa kurssijakson aikana).
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 28.5.2021

Hae kurssille


Verkkokurssit alle kouluikäisille lapsille perheineen

Verkossa toteutuvan kurssin tavoitteena on lisätä perheen tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä, tukea perhettä arjessa ja tarjota mahdollisuus vertaistukeen. Verkkokurssin viikonlopun kestävällä aloitusjaksolla tutustutaan muihin kurssilaisiin ja opetellaan verkkotyökalujen käyttöä. Sen jälkeen osallistuminen tapahtuu verkossa yhteensä kahdeksan kertaa. Verkkotapaamisiin osallistutaan ryhmävideopuheluiden, verkkokeskustelujen ja -tehtävien avulla. Verkkotapaamisten teemat vaihtelevat ja kurssin asiantuntijoina toimivat muun muassa lääkäri, psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti ja erityisopettaja. Kurssille valitaan 6 perhettä.

Aloitustapaaminen Suvituulessa 5.3.–7.3.2021
+ 8 verkkotapaamista torstaisin klo 17.30–19.00
Kurssille valitaan kuusi perhettä.
Hakuaika päättyy: 22.1.2021

Aloitustapaaminen Suvituulessa 17.9.–19.9.2021
+ 8 verkkotapaamista torstaisin klo 17.30–19.00
Kurssille valitaan kuusi perhettä.
Hakuaika päättyy: 6.8.2021

Kurssille haetaan sähköisellä hakulomakkeella viimeiseen hakupäivään mennessä.

Aiheeseen liittyvät