Kehityksellinen kielihäiriö -kurssit, STEA

Perheiden voimavarakurssi + verkkotapaamiset, STEA

Ajankohta: 16.–18.6.2023 (alkaa pe klo 17)
Paikka: Varalan urheiluopisto, Tampere
Verkkotapaamiset: Yksi verkkotapaaminen ennen kurssia ke 24.5. klo 17.30–19.00 ja kolme tapaamista kurssiviikonlopun jälkeen elo–syyskuussa.
Haku päättynyt

Kurssilla perheenjäsenet pääsevät jakamaan kokemuksiaan muiden vertaisten kanssa. Perheiden kesken jaetut kokemukset ja vinkit vahvistavat perheiden voimavaroja ja arjenhallintaa. Tavoitteena on myös vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutustaitoja.

Kurssiin kuuluu luentoja ja keskustelutilaisuuksia vanhemmille, joiden aikana lastenhoito on järjestetty. Viikonloppuun mahtuu paljon yhteistä kivaa tekemistä ja ulkoilua muiden perheiden kanssa.

Kurssille valitaan 6 perhettä.


Virtaa vertaisuudesta -kurssi

Ajankohta: 28.–30.7.2023 (pe–su)
Paikka: Varalan urheiluopisto, Tampere
Haku päättynyt

Kurssi on tarkoitettu n. 18–35-vuotiaille henkilöille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö.

Kurssin tavoitteena on oman hyvinvoinnin lisääntyminen, sosiaalisten taitojen vahvistuminen, vertaistuen saaminen sekä virkistyminen. Viikonlopulta voi saada uusia oivalluksia omaan tulevaisuuteen liittyen. Kurssiohjelma koostuu ohjatusta liikunnallisesta toiminnasta, tietoiskuista ja keskusteluista. Ohjelmassa on myös retki lähiluonnossa, saunomista ja uintia.

Kurssille valitaan 16 nuorta aikuista.

Hae kurssille verkkolomakkeella
Hae kurssille tulostettavalla hakulomakkeella


Isovanhempien ja läheisten kurssi

Ajankohta: 17.–19.11.2023 (alkaa pe klo 17)
Paikka: Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaikaa jatkettu: 15.10.2023 asti

Viikonloppu on tarkoitettu kehityksellinen kielihäiriö -lasten isovanhemmille tai muille läheisille aikuisille. Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä kehityksellisestä kielihäiriöstä, tukea aikuisen vuorovaikutusta lapsen kanssa sekä antaa vinkkejä lapsen kanssa toimimiseen.

Kurssille valitaan 20 isovanhempaa tai läheistä.

Ei sähköistä hakumahdollisuutta, hae kurssille tulostettavalla lomakkeella